กิจกรรมเด่น

ลำดับ
เรื่อง
อ่าน
ตอบ
1041
ขอขอบคุณ ร้านอังคณาเฟอร์นิเจอร์ ร้านบัวจันทร์ บริษัท วอร์คอมพิที จำกัด บริษัท อะมานะฮ์ เลสซิ่ง จำกัด (มหาชน) สาขาพัทลุง คลินิกหมอบรรพต โรงแรมโรสการ์เดน โรงแรมแสนสุข บริษัท บวชเวชสมุนไพรไทย ที่ให้การสนับสนุนของขวัญของรางวัลในโครงการเทศบาลตำบลเขาเจียกพบประชาชน ประจำปี 2562 ในการนี้เทศบาลตำบลเขาเจียกขอ
246
0
1042
188
0
1043
122
0
1044
146
0
1045
119
0
1046
109
0
1047
117
0
1048
199
0
1049
93
0
1050
162
0
1051
113
0
1052
154
0
1053
95
0
1054
วันนี้ (วันพุธที่ 12 มิถุนายน 2562) เวลา 09.00 น.เป็นต้นไป นายไกรวัฒน์ ธรรมเพชร นายกเทศมนตรีตำบลเขาเจียก มอบหมายให้นายกำพน แก้วไชย เลขานุการนายกเทศมนตรีฯ และเจ้าหน้าที่เทศบาล เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านตำบลเขาเจียก ประจำปี 2562 ณ รพ.สต.บ้านปากคลอง ต.มะกอกเหนือ
133
0
1055
102
0
1056
106
0
1057
109
0
1058
125
0
1059
91
0
1060
126
0
 
กำลังแสดงหน้า : |1|  |2|  |3|  |4|  |5|  |6|  |7|  |8|  |9|  |10|  |11|  |12|  |13|  |14|  |15|  |16|  |17|  |18|  |19|  |20|  |21|  |22|  |23|  |24|  |25|  |26|  |27|  |28|  |29|  |30|  |31|  |32|  |33|  |34|  |35|  |36|  |37|  |38|  |39|  |40|  |41|  |42|  |43|  |44|  |45|  |46|  |47|  |48|  |49|  |50|  |51|  |52|  53 |54|  |55|  |56|  |57|  |58|  |59|  |60|  |61|  |62|  |63|  |64|  |65|  |66|  |67|  |68|  |69|  |70|  |71|  |72|  |73|  |74|  |75|  |76|  |77|  |78|  |79|  |80|  |81|  |82|  |83|  |84|  |85|  |86|  |87|  |88|  |89|  |90