กิจกรรมเด่น

ลำดับ
เรื่อง
อ่าน
ตอบ
441
78
0
442
92
0
443
73
0
444
87
0
445
77
0
446
71
0
447
81
0
448
83
0
449
79
0
450
69
0
451
72
0
452
75
0
453
76
0
454
วันนี้ (วันพุธที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563) เวลา 09.00 น. นายไกรวัฒน์ ธรรมเพชร นายกเทศมนตรีตำบลเขาเจียก พร้อมด้วย ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ชมรมผู้สูงอายุตำบลเขาเจียก นำโดย นางยินดี จันทร์แก้ว ประธานชมรมฯ สมาชิกชมรมผู้สูงอายุ และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลเขาเจียก ลงพื้นที่เยี่ยมผู้สูงอายุซึ่งเป็นผู้ด้อยโอก
86
0
455
74
0
456
71
0
457
69
0
458
วันนี้(วันจันทร์ที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563) เวลา 10.00 น. นายไกรวัฒน์ ธรรมเพชร นายกเทศมนตรีตำบลเขาเจียก มอบหมายให้ นางสาวมลลนา มุลเมฆ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ เข้าร่วมประชุมประจำเดือนพฤศจิกายน ณ. ศาลาอเนกประสงค์หมู่ที่ 7 บ้านปาบ ตำบลเขาเจียก อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง เพื่อรับฟังปัญหาความต้
80
0
459
66
0
460
69
0
 
กำลังแสดงหน้า : |1|  |2|  |3|  |4|  |5|  |6|  |7|  |8|  |9|  |10|  |11|  |12|  |13|  |14|  |15|  |16|  |17|  |18|  |19|  |20|  |21|  |22|  23 |24|  |25|  |26|  |27|  |28|  |29|  |30|  |31|  |32|  |33|  |34|  |35|  |36|  |37|  |38|  |39|  |40|  |41|  |42|  |43|  |44|  |45|  |46|  |47|  |48|  |49|  |50|  |51|  |52|  |53|  |54|  |55|  |56|  |57|  |58|  |59|  |60|  |61|  |62|  |63|  |64|  |65|  |66|  |67|  |68|  |69|  |70|  |71|  |72|  |73|  |74|  |75|  |76|  |77|  |78|  |79|  |80|  |81|  |82|  |83|  |84|  |85|  |86|  |87|  |88|  |89|  |90