กิจกรรมเด่น

ลำดับ
เรื่อง
อ่าน
ตอบ
441
56
0
442
62
0
443
55
0
444
70
0
445
79
0
446
67
0
447
78
0
448
57
0
449
61
0
450
วันนี้ วันศุกร์ ที่ 18 กันยายน 2563 นายไกรวัฒน์ ธรรมเพชร นายกเทศมนตรีตำบลเขาเจียก มอบหมายให้ นายสุรศักดิ์ สงแสง หัวหน้าฝ่ายปกครอง เทศบาลตำบลเขาเจียก ร่วมกับ กองป้องกันฯ อบจ.พัทลุง ตัดโค่นต้นไม้บริเวณข้างอาคารเอนกประสงค์ เพื่อป้องกันต้นไม้โค่นล้มทับอาคาร เนื่องจาก ระหว่างวันที่ 18-20 ก.ย.63 พายุโนอึล
60
0
451
60
0
452
62
0
453
75
0
454
60
0
455
67
0
456
59
0
457
64
0
458
58
0
459
83
0
460
63
0
 
กำลังแสดงหน้า : |1|  |2|  |3|  |4|  |5|  |6|  |7|  |8|  |9|  |10|  |11|  |12|  |13|  |14|  |15|  |16|  |17|  |18|  |19|  |20|  |21|  |22|  23 |24|  |25|  |26|  |27|  |28|  |29|  |30|  |31|  |32|  |33|  |34|  |35|  |36|  |37|  |38|  |39|  |40|  |41|  |42|  |43|  |44|  |45|  |46|  |47|  |48|  |49|  |50|  |51|  |52|  |53|  |54|  |55|  |56|  |57|  |58|  |59|  |60|  |61|  |62|  |63|  |64|  |65|  |66|  |67|  |68|  |69|  |70|  |71|  |72|  |73|  |74|  |75|  |76|  |77|  |78|  |79|  |80|  |81|  |82|  |83|  |84|  |85