กิจกรรมเด่น

ลำดับ
เรื่อง
อ่าน
ตอบ
401
80
0
402
85
0
403
86
0
404
84
0
405
ประชาสัมพันธ์ ด้วยสำนักคณะกรรมการเลือกตั้งได้เปิดช่องทางการให้บริการข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการเลือกตั้ง ได้แก่ 1.แอปพลิเคชัน “Smart Vote” เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งในการสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับการเลือกตั้งท้องถิ่น โดยสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันทาง App Store สำหรับระบบ IOS และGoogle play
85
0
406
80
0
407
74
0
408
59
0
409
67
0
410
86
0
411
66
0
412
68
0
413
67
0
414
67
0
415
70
0
416
71
0
417
61
0
418
83
0
419
84
0
420
วันนี้(วันพุธที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2563) นายไกรวัฒน์ ธรรมเพชร นายกเทศมนตรีตำบลเขาเจียก มอบหมายให้นายสุรศักดิ์ สงแสง หัวหน้าฝ่ายปกครอง นายชัยยุทธ์ สุวรรณ์จำรูญ สมาชิกสภาเทศบาล และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลเขาเจียก ลงพื้นที่เพื่อมอบกระสอบพร้อมทรายเพื่อนำไปใช้ป้องกันน้ำท่วม หมู่บ้านปั้นทิพย์ 2 หมู่ที่
85
0
 
กำลังแสดงหน้า : |1|  |2|  |3|  |4|  |5|  |6|  |7|  |8|  |9|  |10|  |11|  |12|  |13|  |14|  |15|  |16|  |17|  |18|  |19|  |20|  21 |22|  |23|  |24|  |25|  |26|  |27|  |28|  |29|  |30|  |31|  |32|  |33|  |34|  |35|  |36|  |37|  |38|  |39|  |40|  |41|  |42|  |43|  |44|  |45|  |46|  |47|  |48|  |49|  |50|  |51|  |52|  |53|  |54|  |55|  |56|  |57|  |58|  |59|  |60|  |61|  |62|  |63|  |64|  |65|  |66|  |67|  |68|  |69|  |70|  |71|  |72|  |73|  |74|  |75|  |76|  |77|  |78|  |79|  |80|  |81|  |82|  |83|  |84|  |85|  |86|  |87|  |88|  |89|  |90