กิจกรรมเด่น

ลำดับ
เรื่อง
อ่าน
ตอบ
401
70
0
402
82
0
403
69
0
404
70
0
405
65
0
406
69
0
407
65
0
408
68
0
409
67
0
410
69
0
411
54
0
412
วันนี้ (วันพฤหัสบดีที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2563) เวลา 09.00 น. นายไกรวัฒน์ ธรรมเพชร นายกเทศมนตรีตำบลเขาเจียก มอบหมายให้นายถาวร หนูฤทธิ์ รองนายกเทศมนตรีตำบลเขาเจียก พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภาเทศบาล และเจ้าหน้าที่เทศบาล เข้าร่วมกิจกรรมโครงการพัฒนาหนึ่งเดือนหนึ่งครั้ง พัฒนาวัดเขาเจีย
66
0
413
55
0
414
วันนี้(วันพุธที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2563) นายสาธร สระแก้ว พนักงานจ้างทั่วไป นางสาวอารี ชุมวิโรจน์ พนักงานจ้างทั่วไป คัดแยกขยะรีไซเคิลที่บ้าน เพื่อสร้างจิตสำนึกให้หน่วยงาน หรือกลุ่มองค์กร ทั้งภาครัฐและเอกชน ครัวเรือนและประชาชนในตำบลเขาเจียก รู้ถึงวิธีการคัดแยกขยะที่ถูกต้องและสามารถนำขยะที่ยังใช้ประโยชน์ไ
58
0
415
52
0
416
65
0
417
55
0
418
64
0
419
63
0
420
60
0
 
กำลังแสดงหน้า : |1|  |2|  |3|  |4|  |5|  |6|  |7|  |8|  |9|  |10|  |11|  |12|  |13|  |14|  |15|  |16|  |17|  |18|  |19|  |20|  21 |22|  |23|  |24|  |25|  |26|  |27|  |28|  |29|  |30|  |31|  |32|  |33|  |34|  |35|  |36|  |37|  |38|  |39|  |40|  |41|  |42|  |43|  |44|  |45|  |46|  |47|  |48|  |49|  |50|  |51|  |52|  |53|  |54|  |55|  |56|  |57|  |58|  |59|  |60|  |61|  |62|  |63|  |64|  |65|  |66|  |67|  |68|  |69|  |70|  |71|  |72|  |73|  |74|  |75|  |76|  |77|  |78|  |79|  |80|  |81|  |82|  |83|  |84|  |85