กิจกรรมเด่น

ลำดับ
เรื่อง
อ่าน
ตอบ
321
50
0
322
51
0
323
53
0
324
46
0
325
61
0
326
66
0
327
วันนี้(วันพุธที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2563) นายไกรวัฒน์ ธรรมเพชร นายกเทศมนตรีตำบลเขาเจียก มอบหมายให้นายสุรศักดิ์ สงแสง หัวหน้าฝ่ายปกครอง นายชัยยุทธ์ สุวรรณ์จำรูญ สมาชิกสภาเทศบาล และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลเขาเจียก ลงพื้นที่เพื่อมอบกระสอบพร้อมทรายเพื่อนำไปใช้ป้องกันน้ำท่วม หมู่บ้านปั้นทิพย์ 2 หมู่ที่
69
0
328
68
0
329
69
0
330
69
0
331
วันนี้(วันอังคารที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2563) เวลา 20.00 น.นายไกรวัฒน์ ธรรมเพชร นายกเทศมนตรีตำบลเขาเจียก พร้อมด้วยผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลเขาเจียก ลงพื้นที่สำรวจสถานการณ์น้ำท่วม ปักไม้แนวเขตถนน และช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม พื้นที่ตำบลเขาเจียก อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง
74
0
332
71
0
333
64
0
334
74
0
335
72
0
336
69
0
337
58
0
338
62
0
339
53
0
340
69
0
 
กำลังแสดงหน้า : |1|  |2|  |3|  |4|  |5|  |6|  |7|  |8|  |9|  |10|  |11|  |12|  |13|  |14|  |15|  |16|  17 |18|  |19|  |20|  |21|  |22|  |23|  |24|  |25|  |26|  |27|  |28|  |29|  |30|  |31|  |32|  |33|  |34|  |35|  |36|  |37|  |38|  |39|  |40|  |41|  |42|  |43|  |44|  |45|  |46|  |47|  |48|  |49|  |50|  |51|  |52|  |53|  |54|  |55|  |56|  |57|  |58|  |59|  |60|  |61|  |62|  |63|  |64|  |65|  |66|  |67|  |68|  |69|  |70|  |71|  |72|  |73|  |74|  |75|  |76|  |77|  |78|  |79|  |80|  |81|  |82|  |83|  |84|  |85