กิจกรรมเด่น

ลำดับ
เรื่อง
อ่าน
ตอบ
461
72
0
462
63
0
463
65
0
464
73
0
465
66
0
466
67
0
467
65
0
468
62
0
469
80
0
470
81
0
471
85
0
472
60
0
473
70
0
474
63
0
475
66
0
476
92
0
477
68
0
478
69
0
479
วันนี้ (วันศุกร์ที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2563) เวลา13.30น.นายไกรวัฒน์ ธรรมเพชร นายกเทศมนตรีตำบลเขาเจียก พร้อมด้วยผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่เทศบาล เข้ารับฟังผลการตรวจสอบการดำเนินการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ของเทศบาลตำบลเขาเจียก จากนางสารภี ผลส่ง นักวิชาการตรวจเงินแผ่
72
0
480
67
0
 
กำลังแสดงหน้า : |1|  |2|  |3|  |4|  |5|  |6|  |7|  |8|  |9|  |10|  |11|  |12|  |13|  |14|  |15|  |16|  |17|  |18|  |19|  |20|  |21|  |22|  |23|  24 |25|  |26|  |27|  |28|  |29|  |30|  |31|  |32|  |33|  |34|  |35|  |36|  |37|  |38|  |39|  |40|  |41|  |42|  |43|  |44|  |45|  |46|  |47|  |48|  |49|  |50|  |51|  |52|  |53|  |54|  |55|  |56|  |57|  |58|  |59|  |60|  |61|  |62|  |63|  |64|  |65|  |66|  |67|  |68|  |69|  |70|  |71|  |72|  |73|  |74|  |75|  |76|  |77|  |78|  |79|  |80|  |81|  |82|  |83|  |84|  |85