กิจกรรมเด่น
กิจกรรม : วันนี้(วันพุธที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2565)นายไกรวัฒน์ ธรรมเพชร นายกเทศมนตรีตำบลเขาเจียก มอบหมายให้ จ่าเอกอบชนม์ ด้วงเล็ก หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล พร้อมด้วย นางนภาพรรณ ศรีลมุล ผอ.รพ.สต.บ้านหัวถนน และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลเขาเจียก ลงพื้นที่ตำบลเขาเจียก อำเภอเมืองพัทลุง จัรายละเอียด :
    

 วันนี้(วันพุธที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2565)นายไกรวัฒน์ ธรรมเพชร นายกเทศมนตรีตำบลเขาเจียก มอบหมายให้ จ่าเอกอบชนม์  ด้วงเล็ก  หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ  รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล พร้อมด้วย นางนภาพรรณ ศรีลมุล ผอ.รพ.สต.บ้านหัวถนน  และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลเขาเจียก ลงพื้นที่ตำบลเขาเจียก อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง เพื่อมอบสิ่งของบริโภคให้แก่ ผู้สัมผัสเสี่ยงสูงกักตัว 14 วัน ตามคำสั่งเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อจังหวัดพัทลุง ในการนี้เทศบาลตำบลเขาเจียก ขอขอบคุณนายวิสุทธิ์ ธรรมเพชร   นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง ที่ให้การสนับสนุนถุงยังชีพ ไว้เป็นอย่างสูง มา ณ โอกาสนี้ ด้วย

 
ประกาศเมื่อวันที่ 12 มกราคม 2565    อ่าน 18 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**