กิจกรรมเด่น

ลำดับ
เรื่อง
อ่าน
ตอบ
881
101
0
882
91
0
883
102
0
884
วันนี้(วันจันทร์ที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2562) เวลา 14.00 น.นายไกรวัฒน์ ธรรมเพชร นายกเทศมนตรีตำบลเขาเจียก มอบหมายให้ นายศุภกิจ เส้งสุ้น นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ เข้าร่วมประชุมประจำเดือนธันวาคม ณ. ศาลาอเนกประสงค์หมู่ที่ 5 บ้านออกศาลา ตำบลเขาเจียก อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง เพื่อรับฟังปัญหา ความ
107
0
885
วันนี้(วันอาทิตย์ที่ 8 ธันวาคม 2562) เวลา 09.00 น.นายไกรวัฒน์ ธรรมเพชร นายกเทศมนตรีตำบลเขาเจียก มอบหมายให้ นายนิมิตร มากอินทร์ หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล และเจ้าหน้าที่เทศบาล เข้าร่วมประชุมสัญจร ฝ่ายปกครอง (กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน ) ณ. ศาลาอเนกประสงค์หมู่ที่ 6 บ้านประดู่ ตำบลเขาเจียก อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพ
106
0
886
126
0
887
107
0
888
114
0
889
113
0
890
109
0
891
113
0
892
วันนี้ (วันอังคารที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562) เวลา 09.00 น. นายไกรวัฒน์ ธรรมเพชร นายกเทศมนตรีตำบลเขาเจียก มอบหมายให้นายนิมิตร มากอินทร์ หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล และเจ้าหน้าที่เทศบาล ลงพื้นที่วัดเขาเจียก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาเจียก และโรงเรียนวัดโคกชะงาย เพื่อขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์เชิญชวนสมัครเป็
105
0
893
104
0
894
กิจกรรมโครงการพัฒนาศักยภาพสตรี(อบรมอาชีพการทำตะกร้าสานจากเส้นพลาสติก) ระหว่างวันที่ 21-22 พฤศจิกายน 2562โดยมี นางปรีดา เกื้อรักษ์ ประธานคณะกรรมการพัฒนาบทบาทสตรีตำบลเขาเจียก คณะกรรมการพัฒนาสตรีตำบลเขาเจียก และสตรีในตำบลเขาเจียก พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่เทศบาล เข้าร่วมกิจกรรมโครงการดั
108
0
895
108
0
896
115
0
897
106
0
898
158
0
899
114
0
900
วันนี้(วันศุกร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2562) เวลา 15.45 น.นายไกรวัฒน์ ธรรมเพชร นายกเทศมนตรีตำบลเขาเจียก ได้มอบหมายให้ นายธนกฤต เสนสิงห์ พนักงานจ้างทั่วไป (ผู้ดูแลงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย) และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลเขาเจียก ปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือประชาชนผู้สัญจรถนนสายเขาเจียก – โคกม่วง บริเวณข้างบ้านเช่าน
107
0
 
กำลังแสดงหน้า : |1|  |2|  |3|  |4|  |5|  |6|  |7|  |8|  |9|  |10|  |11|  |12|  |13|  |14|  |15|  |16|  |17|  |18|  |19|  |20|  |21|  |22|  |23|  |24|  |25|  |26|  |27|  |28|  |29|  |30|  |31|  |32|  |33|  |34|  |35|  |36|  |37|  |38|  |39|  |40|  |41|  |42|  |43|  |44|  45 |46|  |47|  |48|  |49|  |50|  |51|  |52|  |53|  |54|  |55|  |56|  |57|  |58|  |59|  |60|  |61|  |62|  |63|  |64|  |65|  |66|  |67|  |68|  |69|  |70|  |71|  |72|  |73|  |74|  |75|  |76|  |77|  |78|  |79|  |80|  |81|  |82|  |83|  |84|  |85|  |86|  |87|  |88|  |89|  |90