กิจกรรมเด่น

ลำดับ
เรื่อง
อ่าน
ตอบ
1101
116
0
1102
103
0
1103
108
0
1104
95
0
1105
102
0
1106
149
0
1107
วันนี้(วันอังคารที่ 2 เมษายน 2562) เวลา 14.00 น. นายไกรวัฒน์ ธรรมเพชร นายกเทศมนตรีตำบลเขาเจียก ได้มอบหมายให้ นายถาวร หนูฤทธิ์ รองนายกเทศมนตรีฯ เป็นประธานที่ประชุมหารือ การจัดการแข่งขันกีฬา “เขาเจียกสัมพันธ์”ครั้งที่ 20 ประจำปี 2562 พร้อมจับฉลากแบ่งสายกีฬาทุกประเภท โดยมีผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภาเทศบาล หั
93
0
1108
92
0
1109
เทศบาลตำบลเขาเจียกได้ลงนามข้อตกลงความร่วมมืออำเภอเมืองพัทลุงเรื่องการจัดการขยะมูลฝอยในชุมชนและอาหารปลอดภัยในชุมชนอำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง การณีเทศบาลตำบลเขาเจียก จึงขอความร่วมมือจาก ส่วนราชการ สถานศึกษา ผู้ประกอบการร้านค้า ร้านอาหารและพี่น้องประชาชนลด ละเลิก การใช้ภาชนะโฟมและพลาสติกบรรจุอาหาร
158
0
1110
วันนี้ (วันจันทร์ที่ 1 เมษายน 2562) นายไกรวัฒน์ ธรรมเพชร นายกเทศมนตรีตำบลเขาเจียก ได้มอบหมายให้ นายถาวร หนูฤทธิ์ รองนายกเทศมนตรี พร้อมด้วยปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่เทศบาล ต้อนรับ นางสาวแพรวพลอย แก้วเชิด ตำแหน่ง นิติกรปฏิบัติการ มาปฏิบัติหน้าที่ ณ เทศบาลตำบลเขาเจียก ตั้งแต่วันที่ 1
102
0
1111
วันที่ 1 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. ได้เกิดเหตุเพลิงไหม้ทุ่งหญ้าเนื้อที่ประมาณ 1 ไร่ ได้รับความเสียหาย หมู่ที่ 1 (ไฟไหม้ป่าหญ้าหลังอู่รุ่งนิรันดร์) ตำบลเขาเจียก อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง เบื้องต้น ปลัดอำเภอเมืองพัทลุง สมาชิกสภาเทศบาล ผู้ใหญ่บ้าน เจ้าหน้าที่เทศบาล ชาวบ้านในพื้นที่ เจ้าหน้าที่ดับเ
129
0
1112
141
0
1113
127
0
1114
150
0
1115
95
0
1116
114
0
1117
108
0
1118
97
0
1119
117
0
1120
กิจกรรมรณรงค์ “ถนนสายหลัก ปลอดถัง”และกิจกรรมรณรงค์ “ร้านอาหารอร่อยปลอดโฟม" ร่วมกับ รพ.สต.บ้านหัวถนน โดยมีนายวรเวทย์ สุวรรณ์ เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงานนำทีมให้ความรู้การคัดแยกขยะและเชิญชวนประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ณ พื้นที่หมู่ที่ 2 ตำบลเขาเจียก อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง ในการนี้เทศบาลตำบ
160
0
 
กำลังแสดงหน้า : |1|  |2|  |3|  |4|  |5|  |6|  |7|  |8|  |9|  |10|  |11|  |12|  |13|  |14|  |15|  |16|  |17|  |18|  |19|  |20|  |21|  |22|  |23|  |24|  |25|  |26|  |27|  |28|  |29|  |30|  |31|  |32|  |33|  |34|  |35|  |36|  |37|  |38|  |39|  |40|  |41|  |42|  |43|  |44|  |45|  |46|  |47|  |48|  |49|  |50|  |51|  |52|  |53|  |54|  |55|  56 |57|  |58|  |59|  |60|  |61|  |62|  |63|  |64|  |65|  |66|  |67|  |68|  |69|  |70|  |71|  |72|  |73|  |74|  |75|  |76|  |77|  |78|  |79|  |80|  |81|  |82|  |83|  |84|  |85|  |86|  |87|  |88|  |89|  |90