กิจกรรมเด่น

ลำดับ
เรื่อง
อ่าน
ตอบ
1101
73
0
1102
90
0
1103
72
0
1104
89
0
1105
83
0
1106
90
0
1107
76
0
1108
81
0
1109
79
0
1110
110
0
1111
77
0
1112
97
0
1113
75
0
1114
82
0
1115
78
0
1116
93
0
1117
128
0
1118
ร่วมทอดกฐิน และอำนวยความสะดวกให้บริการพี่น้องชาวตำบลเขาเจียก และพื้นที่ใกล้เข้าร่วมการทอดกฐินดังกล่าว และการนี้ นายธีรวุฒิ ชูช่วย กำนันตำบลเขาเจียก นำฝ่ายปกครอง ชุด ชรบ.อำนวยความสะดวกด้านการจราจร ชมรมผู้สูงอายุตำบลเขาเจียก รำนำริ้วขบวนแห่กฐิน ณ วัดโคกชะงาย ตำบลเขาเจียก อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง
111
0
1119
เข้าร่วมการประชุมสัญจรฝ่ายปกครอง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561 “กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ สารวัตรกำนัน ตำบลเขาเจียก ” เพื่อแจ้งเรื่อง การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และประชาสัมพันธ์รับบริจาคมือถือ ตามโครงการ “มือถือ
90
0
1120
136
0
 
กำลังแสดงหน้า : |1|  |2|  |3|  |4|  |5|  |6|  |7|  |8|  |9|  |10|  |11|  |12|  |13|  |14|  |15|  |16|  |17|  |18|  |19|  |20|  |21|  |22|  |23|  |24|  |25|  |26|  |27|  |28|  |29|  |30|  |31|  |32|  |33|  |34|  |35|  |36|  |37|  |38|  |39|  |40|  |41|  |42|  |43|  |44|  |45|  |46|  |47|  |48|  |49|  |50|  |51|  |52|  |53|  |54|  |55|  56 |57|  |58|  |59|  |60|  |61|  |62|  |63|  |64|  |65|  |66|  |67|  |68|  |69|  |70|  |71|  |72|  |73|  |74|  |75|  |76|  |77|  |78|  |79|  |80|  |81|  |82|  |83|  |84|  |85