กิจกรรมเด่น

ลำดับ
เรื่อง
อ่าน
ตอบ
61
วันนี้(วันจันทร์ที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2564) นายไกรวัฒน์ ธรรมเพชร นายกเทศมนตรีตำบลเขาเจียก ได้มอบหมายให้ นายนิตย์ หมวดอินทอง ผู้อำนวยการกองช่าง และเจ้าหน้าที่ กองช่าง จัดทำโครงการขุดลอกคูระบายน้ำสายถนนเขาเจียก-โคกม่วง หมู่ที่ 2 ต.เขาเจียก อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง เพื่อกำจัดวัชพืชและสิ่งกีดขวางทางการระบา
11
0
62
วันนี้(วันศุกร์ที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2564) นายไกรวัฒน์ ธรรมเพชร นายกเทศมนตรีตำบลเขาเจียก ได้มอบหมายให้ นายนิตย์ หมวดอินทอง ผู้อำนวยการกองช่าง และเจ้าหน้าที่ กองช่าง จัดทำโครงการขุดลอกคูระบายน้ำสายส้มตรีด หมู่ที่ 1 -หมู่ที่ 8 ต.เขาเจียก อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง เพื่อกำจัดวัชพืชและสิ่งกีดขวางทางการระ
15
0
63
วันนี้(วันศุกร์ที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2564) เวลา 09.00 น. นายไกรวัฒน์ ธรรมเพชร นายกเทศมนตรีตำบลเขาเจียก ได้มอบหมายให้นายประเสริฐ จันทร์แดง ปลัดเทศบาล เป็นประธานที่ประชุมแนวทางปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริม หรือสนับสนุน(ฉบับที่2) พ.ศ.2563 โดยมีหัวหน
19
0
64
วันนี้(วันพฤหัสบดีที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2564) นายไกรวัฒน์ ธรรมเพชร นายกเทศมนตรีตำบลเขาเจียก ได้มอบหมายให้ นายนิตย์ หมวดอินทอง ผู้อำนวยการกองช่าง และเจ้าหน้าที่ กองช่าง จัดทำโครงการขุดลอกเหมืองส่งน้ำสายคลองเขาเจียก – หลังสนามกีฬา หมู่ที่ 1 ต.เขาเจียก อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง เพื่อกำจัดวัชพืชและสิ่งกีด
18
0
65
14
0
66
วันนี้ (วันพฤหัสบดีที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2564) เวลา 13.00 น. นายไกรวัฒน์ ธรรมเพชร นายกเทศมนตรีตำบลเขาเจียก พร้อมด้วยผู้บริหาร ต้อนรับเจ้าหน้าที่จากบริษัทรับออกแบบ ติดตั้งงานประติมากรรมทุกชนิด เพื่อปรึกษา หารือ ตามโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์รอบภูเขาเจียกเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ธรรมชาติ ศิลปะ
20
0
67
วันนี้ (วันพฤหัสบดีที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2564) นายไกรวัฒน์ ธรรมเพชร นายกเทศมนตรีตำบลเขาเจียก ต้อนรับบ่าวไข่เจียว แชมป์โลกเพาะกาย และคณะจากร้าน นอร์ท ฟิตเนส พัทลุง ร้านจำหน่าย-ซ่อมเครื่องออกกำลังกายทุกชนิด มอบกระเช้าแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งนายกเทศมนตรีตำบลเขาเจียก อำเภอเมืองพัท
14
0
68
วันนี้ (วันอังคารที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2564) เวลา 13.30 น. นายไกรวัฒน์ ธรรมเพชร นายกเทศมนตรีตำบลเขาเจียก มอบหมายให้ นางสาวแพรวพลอย แก้วเชิด นิติกรปฏิบัติการ เข้าร่วมการประชุมของคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลเขาเจียกประจำปี ครั้งที่ 1/2564 โดยมี นายสมนึก แก้วเนียม ประธานคณะกรรมการศูนย์ฯ เป็นประธาน
21
0
69
17
0
70
21
0
71
วันนี้ (วันอังคารที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2564) เวลา 09.30 น. นายไกรวัฒน์ ธรรมเพชร นายกเทศมนตรีตำบลเขาเจียก มอบหมายให้ จ่าเอกกอบชนม์ ด้วงเล็ก หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกแก่เจ้าหน้าที่จากสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดพัทลุง ในการรับ
21
0
72
วันนี้ (วันจันทร์ที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2564) เวลา 15.00 น.นายไกรวัฒน์ ธรรมเพชร นายกเทศมนตรีตำบลเขาเจียก มอบหมายให้นายถาวร หนูฤทธิ์ รองนายกเทศมนตรีตำบลเขาเจียก พร้อมด้วย ผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลเขาเจียก ลงพื้นที่เพื่อพัฒนาวัดเขาเจียก (วัดใน) ตำบลเขาเจียก อำเภอเมืองพัทล
13
0
73
17
0
74
16
0
75
13
0
76
30
0
77
21
0
78
วันนี้(วันพฤหัสบดีที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2564) นายไกรวัฒน์ ธรรมเพชร นายกเทศมนตรีตำบลเขาเจียก ได้มอบหมายให้ นายนิตย์ หมวดอินทอง ผู้อำนวยการกองช่าง และเจ้าหน้าที่ กองช่าง จัดทำโครงการขุดลอกเหมืองส่งน้ำสายวังสาคู หมู่ที่ 6 บ้านประดู่ ต.เขาเจียก อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง เพื่อกำจัดวัชพืชและสิ่งกีดขวางทางกา
15
0
79
18
0
80
วันนี้ (วันพุธที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2564) เวลา 10.30 น.นายไกรวัฒน์ ธรรมเพชร นายกเทศมนตรีตำบลเขาเจียก มอบหมายให้จ่าเอกกอบชนม์ ด้วงเล็ก หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลเขาเจียก ลงพื้นที่เพื่อจัดเตรียมพื้นที่สำหรับการปลูกดอกคอสมอสรอบต่อไปบริเวณภูเขาเจีย
17
0
 
กำลังแสดงหน้า : |1|  |2|  |3|  4 |5|  |6|  |7|  |8|  |9|  |10|  |11|  |12|  |13|  |14|  |15|  |16|  |17|  |18|  |19|  |20|  |21|  |22|  |23|  |24|  |25|  |26|  |27|  |28|  |29|  |30|  |31|  |32|  |33|  |34|  |35|  |36|  |37|  |38|  |39|  |40|  |41|  |42|  |43|  |44|  |45|  |46|  |47|  |48|  |49|  |50|  |51|  |52|  |53|  |54|  |55|  |56|  |57|  |58|  |59|  |60|  |61|  |62|  |63|  |64|  |65|  |66|  |67|  |68|  |69|  |70|  |71|  |72|  |73|  |74|  |75|  |76|  |77|  |78|  |79|  |80|  |81|  |82|  |83|  |84|  |85