กิจกรรมเด่น

ลำดับ
เรื่อง
อ่าน
ตอบ
1061
82
0
1062
76
0
1063
82
0
1064
82
0
1065
76
0
1066
นายไกรวัฒน์ ธรรมเพชร นายกเทศมนตรีตำบลเขาเจียก ได้มอบหมายให้ นายวทัญญู หนูเกื้อ ผู้ช่วยนายช่างโยธา ควบคุมการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน พื้นที่ หมู่ที่ 1 บ้านป่าห้าม หมู่ที่ 10 บ้านดอนเค็จ หมู่ที่ 11 บ้านนาชด และหมู่ที่ 3 บ้านไสยางอยู่ระหว่างการดำเนินการ และหากไฟฟ
76
0
1067
วันนี้ (วันอังคารที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 ) เทศบาลตำบลเขาเจียกร่วมกับชมรมผู้สูงอายุตำบลเขาเจียก จัดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุตำบลเขาเจียก ประจำปีงบประมาณ 2562 ระหว่างวันที่ 11-15 กุมภาพันธ์ 2562 และเข้าศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการ ชมรมผู้สูงอายุตำบลพงศ์ประศาสน์ อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
80
0
1068
113
0
1069
88
0
1070
103
0
1071
74
0
1072
84
0
1073
518
0
1074
165
0
1075
78
0
1076
85
0
1077
77
0
1078
111
0
1079
80
0
1080
88
0
 
กำลังแสดงหน้า : |1|  |2|  |3|  |4|  |5|  |6|  |7|  |8|  |9|  |10|  |11|  |12|  |13|  |14|  |15|  |16|  |17|  |18|  |19|  |20|  |21|  |22|  |23|  |24|  |25|  |26|  |27|  |28|  |29|  |30|  |31|  |32|  |33|  |34|  |35|  |36|  |37|  |38|  |39|  |40|  |41|  |42|  |43|  |44|  |45|  |46|  |47|  |48|  |49|  |50|  |51|  |52|  |53|  54 |55|  |56|  |57|  |58|  |59|  |60|  |61|  |62|  |63|  |64|  |65|  |66|  |67|  |68|  |69|  |70|  |71|  |72|  |73|  |74|  |75|  |76|  |77|  |78|  |79|  |80|  |81|  |82|  |83|  |84|  |85