กิจกรรมเด่น

ลำดับ
เรื่อง
อ่าน
ตอบ
1061
โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลเขาเจียก เปิดเรียนสัปดาห์ที่ 4 เรียน “การทำดอกไม้จันทน์และเหรียญโปรยทาน” และเรียนออกกำลังกายแบบญี่ปุ่น ซึ่งได้รับเกียรติจาก นางสาวสุจิตร พวงพวา ครูกศน.ตำบลเขาเจียก และ Ms.Tomoyo Omuro เป็นวิทยากร ณ อาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลเขาเจียก ในการนี้เทศบาลตำบลเขาเจียก ขอขอบพระคุณคณะวิท
110
0
1062
91
0
1063
94
0
1064
170
0
1065
104
0
1066
106
0
1067
145
0
1068
113
0
1069
97
0
1070
128
0
1071
วันนี้ (วันจันทร์ที่ 6 พฤษภาคม 2562) เวลา 15.30 น. นายไกรวัฒน์ ธรรมเพชร นายกเทศมนตรีตำบลเขาเจียก มอบหมายให้นายประเสริฐ จันทร์แดง ปลัดเทศบาล พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่เทศบาล เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และรับชมพิธีการถ่ายทอดสดของโทรทัศน์รวมการเฉ
136
0
1072
103
0
1073
วันนี้(วันศุกร์ที่ 3 พฤษภาคม 2562) นายไกรวัฒน์ ธรรมเพชร นายกเทศมนตรีตำบลเขาเจียก กล่าวรายงานการจัดการแข่งขันกีฬา "เขาเจียกสัมพันธ์" ครั้งที่ 20 ประจำปี 2562ซึ่งจัดการแข่งขันระหว่าง วันที่ 27 เมษายน -3 พฤษภาคม 2562 โดยได้รับเกียรติจาก นายพงศ์เทพ ประทุมสุวรรณ เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาดังกล่าว
110
0
1074
139
0
1075
102
0
1076
201
0
1077
99
0
1078
145
0
1079
117
0
1080
97
0
 
กำลังแสดงหน้า : |1|  |2|  |3|  |4|  |5|  |6|  |7|  |8|  |9|  |10|  |11|  |12|  |13|  |14|  |15|  |16|  |17|  |18|  |19|  |20|  |21|  |22|  |23|  |24|  |25|  |26|  |27|  |28|  |29|  |30|  |31|  |32|  |33|  |34|  |35|  |36|  |37|  |38|  |39|  |40|  |41|  |42|  |43|  |44|  |45|  |46|  |47|  |48|  |49|  |50|  |51|  |52|  |53|  54 |55|  |56|  |57|  |58|  |59|  |60|  |61|  |62|  |63|  |64|  |65|  |66|  |67|  |68|  |69|  |70|  |71|  |72|  |73|  |74|  |75|  |76|  |77|  |78|  |79|  |80|  |81|  |82|  |83|  |84|  |85|  |86|  |87|  |88|  |89|  |90