กิจกรรมเด่น

ลำดับ
เรื่อง
อ่าน
ตอบ
701
107
0
702
104
0
703
121
0
704
138
0
705
วันนี้(วันศุกร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563) เวลา 09.00 น.นายไกรวัฒน์ ธรรมเพชร นายกเทศมนตรีตำบลเขาเจียก มอบหมายให้ นางศิริกานต์ จันทร์รัตน์ หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา คณะครูผู้ดูแลเด็ก และเจ้าหน้าที่เทศบาล นำเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาเจียก ศึกษาเรียนรู้ตามโค
126
0
706
99
0
707
แจ้งประชาสัมพันธ์แผนการออกรับซื้อขยะรีไซเคิล โดยถือปฏิบัติดังนี้ 1.ให้ท่านนำขยะที่แยกเรียบร้อยแล้วตามประเภท 12 รายการ ต้องมีขยะอย่างน้อย 1 กิโลกรัมแต่ละประเภท จึงนำมาขายได้ 2.ส่วนเรื่องเวลาท่านอย่าได้กังวลว่ามาถึงจุดรับซื้อเวลาไหน ให้ท่านนำขยะมาวางไว้ในวันรับซื้อ พร้อมเขียนชื่อ หม
98
0
708
91
0
709
181
0
710
87
0
711
85
0
712
88
0
713
วันนี้ (วันพุธที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563) เวลา 10.00 น.นายไกรวัฒน์ ธรรมเพชร นายกเทศมนตรีตำบลเขาเจียก ประธานที่ประชุมประจำเดือนกุมภาพันธ์ เพื่อติดตามผลการปฏิบัติงานและปรึกษาหารือข้อราชการและเรื่องอื่น ๆ โดยมี ผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงก
145
0
714
6600
0
715
98
0
716
126
0
717
121
0
718
98
0
719
116
0
720
93
0
 
กำลังแสดงหน้า : |1|  |2|  |3|  |4|  |5|  |6|  |7|  |8|  |9|  |10|  |11|  |12|  |13|  |14|  |15|  |16|  |17|  |18|  |19|  |20|  |21|  |22|  |23|  |24|  |25|  |26|  |27|  |28|  |29|  |30|  |31|  |32|  |33|  |34|  |35|  36 |37|  |38|  |39|  |40|  |41|  |42|  |43|  |44|  |45|  |46|  |47|  |48|  |49|  |50|  |51|  |52|  |53|  |54|  |55|  |56|  |57|  |58|  |59|  |60|  |61|  |62|  |63|  |64|  |65|  |66|  |67|  |68|  |69|  |70|  |71|  |72|  |73|  |74|  |75|  |76|  |77|  |78|  |79|  |80|  |81|  |82|  |83|  |84|  |85