กิจกรรมเด่น

ลำดับ
เรื่อง
อ่าน
ตอบ
1001
139
0
1002
107
0
1003
91
0
1004
121
0
1005
วันนี้ (วันจันทร์ที่ 6 พฤษภาคม 2562) เวลา 15.30 น. นายไกรวัฒน์ ธรรมเพชร นายกเทศมนตรีตำบลเขาเจียก มอบหมายให้นายประเสริฐ จันทร์แดง ปลัดเทศบาล พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่เทศบาล เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และรับชมพิธีการถ่ายทอดสดของโทรทัศน์รวมการเฉ
129
0
1006
97
0
1007
วันนี้(วันศุกร์ที่ 3 พฤษภาคม 2562) นายไกรวัฒน์ ธรรมเพชร นายกเทศมนตรีตำบลเขาเจียก กล่าวรายงานการจัดการแข่งขันกีฬา "เขาเจียกสัมพันธ์" ครั้งที่ 20 ประจำปี 2562ซึ่งจัดการแข่งขันระหว่าง วันที่ 27 เมษายน -3 พฤษภาคม 2562 โดยได้รับเกียรติจาก นายพงศ์เทพ ประทุมสุวรรณ เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาดังกล่าว
104
0
1008
133
0
1009
97
0
1010
191
0
1011
94
0
1012
140
0
1013
112
0
1014
91
0
1015
139
0
1016
90
0
1017
97
0
1018
105
0
1019
84
0
1020
วันนี้ (วันจันทร์ที่ 22 เมษายน 2562 ) ตั้งแต่ 09.00 น. เป็นต้นไป นายไกรวัฒน์ ธรรมเพชร นายกเทศมนตรีตำบลเขาเจียก มอบหมายให้ นางสาววนิดา เทพชุม ผู้อำนวยการกองคลัง และเจ้าหน้าที่เทศบาล ลงพื้นที่จัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ ประจำปี พ.ศ.2562 ช่วงเช้า ณ ศาลาอเนกประสงค์หมู่ที่
128
0
 
กำลังแสดงหน้า : |1|  |2|  |3|  |4|  |5|  |6|  |7|  |8|  |9|  |10|  |11|  |12|  |13|  |14|  |15|  |16|  |17|  |18|  |19|  |20|  |21|  |22|  |23|  |24|  |25|  |26|  |27|  |28|  |29|  |30|  |31|  |32|  |33|  |34|  |35|  |36|  |37|  |38|  |39|  |40|  |41|  |42|  |43|  |44|  |45|  |46|  |47|  |48|  |49|  |50|  51 |52|  |53|  |54|  |55|  |56|  |57|  |58|  |59|  |60|  |61|  |62|  |63|  |64|  |65|  |66|  |67|  |68|  |69|  |70|  |71|  |72|  |73|  |74|  |75|  |76|  |77|  |78|  |79|  |80|  |81|  |82|  |83|  |84|  |85|  |86|  |87