กิจกรรมเด่น

ลำดับ
เรื่อง
อ่าน
ตอบ
1221
81
0
1222
74
0
1223
93
0
1224
74
0
1225
77
0
1226
88
0
1227
165
0
1228
วันนี้ (วันพุธที่ 25 กรกฎาคม 2561) เวลา 08.30 น.นายไกรวัฒน์ ธรรมเพชร นายกเทศมนตรีตำบลเขาเจียก พร้อมด้วย ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่เทศบาล ประธานชมรมผู้สูงอายุตำบลเขาเจียก นำโดย นางยินดี จันทร์แก้ว และคณะกรรมการชมรมผู้สูงอายุ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต
82
0
1229
ชมรมผู้สูงอายุตำบลเขาเจียก เปิดเรียนสัปดาห์ที่ 11 เรียน “การรักษาพยาบาลและการช่วยเหลือคืนชีพเบื้องต้นสำหรับประชาชน”โดยได้รับเกียรติจาก นายแพทย์ฉัตรทอง สมเจริญวัฒนา และทีมงานพยาบาลกู้ชีพฉุกเฉินโรงพยาบาลพัทลุง ณ อาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลเขาเจียก ในการนี้เทศบาลตำบลเขาเจียก ขอขอบพระคุณคณะวิทยากรไว้เป็น
172
0
1230
วันนี้(วันอังคารที่ 24 กรกฎาคม 2561) ชมรมผู้สูงอายุตำบลเขาเจียก ร่วมกับเทศบาลตำบลเขาเจียกและฝ่ายปกครอง นำโดย นางยินดี จันทร์แก้ว ประธานชมรมผู้สูงอายุ จัดทำกิจกรรมงานประเพณีวันเข้าพรรษาประจำปี 2561 (ไหว้พระ9วัด) โดยมี นายไกรวัฒน์ ธรรมเพชร นายกเทศมนตรีตำบลเขาเจียก เป็นประธานถวายเทียนพรรษา ถวายผ้าอาบน
190
0
1231
วันนี้ (วันจันทร์ที่ 23 กรกฎาคม 2561) เวลา 15.00 น. ชมรมผู้สูงอายุตำบลเขาเจียกร่วมกับเทศบาลตำบลเขาเจียกและฝ่ายปกครอง นำโดย นางยินดี จันทร์แก้ว ประธานชมรมผู้สูงอายุตำบลเขาเจียก จัดกิจกรรมสมโภชเทียนพรรษา โดยนายไกรวัฒน์ ธรรมเพชร นายกเทศมนตรีตำบลเขาเจียก เป็นประธานในพิธีสมโภชเทียนพรรษา มี นายธีรวุฒิ ชู
263
0
1232
74
0
1233
71
0
1234
80
0
1235
782
0
1236
96
0
1237
194
0
1238
91
0
1239
106
0
1240
85
0
 
กำลังแสดงหน้า : |1|  |2|  |3|  |4|  |5|  |6|  |7|  |8|  |9|  |10|  |11|  |12|  |13|  |14|  |15|  |16|  |17|  |18|  |19|  |20|  |21|  |22|  |23|  |24|  |25|  |26|  |27|  |28|  |29|  |30|  |31|  |32|  |33|  |34|  |35|  |36|  |37|  |38|  |39|  |40|  |41|  |42|  |43|  |44|  |45|  |46|  |47|  |48|  |49|  |50|  |51|  |52|  |53|  |54|  |55|  |56|  |57|  |58|  |59|  |60|  |61|  62 |63|  |64|  |65|  |66|  |67|  |68|  |69|  |70|  |71|  |72|  |73|  |74|  |75|  |76|  |77|  |78|  |79|  |80|  |81|  |82|  |83|  |84|  |85