กิจกรรมเด่น

ลำดับ
เรื่อง
อ่าน
ตอบ
201
วันนี้ (วันจันทร์ที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2564) เวลา 10.30 น.นายประเสริฐ จันทร์แดง ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลเขาเจียก พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลเขาเจียก เข้าร่วมประชุมประจำเดือนมีนาคม 2564 อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านตำบลเขาเจียก เพื่อซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนและวิธีปฏิบัติใน
33
0
202
46
0
203
46
0
204
41
0
205
39
0
206
47
0
207
31
0
208
วันนี้ (วันอังคารที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2564) เวลา 14.30 น. นายประเสริฐ จันทร์แดง ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลเขาเจียก มอบหมายให้เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลเขาเจียก ลงพื้นที่ปิดประกาศกำหนดหน่วยเลือกตั้งและที่เลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลเขาเจียก และประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
44
0
209
32
0
210
37
0
211
32
0
212
วันนี้(วันพฤหัสบดีที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564) เวลา 15.45 น.งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลเขาเจียก ได้รับแจ้งจากประชาชนว่าเกิดเหตุเพลิงไหม้และได้ประสานกองป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบจ.พัทลุง เข้าระงับกรณีเหตุเพลิงไหม้หญ้าแห้ง เจ้าหน้าที่ได้ใช้น้ำจากรถดับเพลิงฉีดสกัดควบคุมจนเพลิงสงบ บริเวณหลังโรงแ
30
0
213
37
0
214
31
0
215
33
0
216
วันนี้(วันอังคารที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564) ตั้งแต่เวลา 09.30 น.นายประเสริฐ จันทร์แดง ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลเขาเจียก มอบหมายให้ จ่าเอกกอบชนม์ ด้วงเล็ก หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลเขาเจียก ลงพื้นที่ให้บริการถอนเงินฝากและรับสมัค
32
0
217
วันนี้ (วันอังคารที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564) เวลา 09.30 น.นายประเสริฐ จันทร์แดง ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลเขาเจียก พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลเขาเจียก พร้อมด้วย ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน นางศศิมาภรณ์ กล้าศักดา ผอ.โรงเรียนวัดโคกชะงาย นางนภาพรรณ ศรีลมุล ผอ.รพ.ส
33
0
218
37
0
219
วันนี้(วันจันทร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564) ตั้งแต่เวลา 09.30 น.นายประเสริฐ จันทร์แดง ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลเขาเจียก มอบหมายให้ นางศรีสุดา รัตนวิไล นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลเขาเจียก ลงพื้นที่ให้บริการถอนเงินฝากและรับสมัครสมาชิกธนาคารขยะชุมชนตำบลเขาเจ
42
0
220
36
0
 
กำลังแสดงหน้า : |1|  |2|  |3|  |4|  |5|  |6|  |7|  |8|  |9|  |10|  11 |12|  |13|  |14|  |15|  |16|  |17|  |18|  |19|  |20|  |21|  |22|  |23|  |24|  |25|  |26|  |27|  |28|  |29|  |30|  |31|  |32|  |33|  |34|  |35|  |36|  |37|  |38|  |39|  |40|  |41|  |42|  |43|  |44|  |45|  |46|  |47|  |48|  |49|  |50|  |51|  |52|  |53|  |54|  |55|  |56|  |57|  |58|  |59|  |60|  |61|  |62|  |63|  |64|  |65|  |66|  |67|  |68|  |69|  |70|  |71|  |72|  |73|  |74|  |75|  |76|  |77|  |78|  |79|  |80|  |81|  |82|  |83|  |84|  |85