กิจกรรมเด่น

ลำดับ
เรื่อง
อ่าน
ตอบ
1201
108
0
1202
87
0
1203
169
0
1204
90
0
1205
83
0
1206
95
0
1207
124
0
1208
ชมรมผู้สูงอายุตำบลเขาเจียก เปิดเรียนสัปดาห์ที่ 18 เรียน “การดูแลสุขภาพกาย และสุขภาพจิต” โดยได้รับเกียรติ จากนางเอมอร ชะหนู ผอ.รพ.สต.บ้านไสนายขัน เป็นวิทยากร และเรียน “การออกกำลังกายแบบญี่ปุ่น” โดยอาสาสมัคร จากประเทศญี่ปุ่น Ms.Tomoyo OMURO ณ อาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลเขาเจียก ในการนี้เทศบาลตำบลเขาเจี
125
0
1209
230
0
1210
78
0
1211
92
0
1212
86
0
1213
79
0
1214
86
0
1215
97
0
1216
168
0
1217
88
0
1218
101
0
1219
134
0
1220
86
0
 
กำลังแสดงหน้า : |1|  |2|  |3|  |4|  |5|  |6|  |7|  |8|  |9|  |10|  |11|  |12|  |13|  |14|  |15|  |16|  |17|  |18|  |19|  |20|  |21|  |22|  |23|  |24|  |25|  |26|  |27|  |28|  |29|  |30|  |31|  |32|  |33|  |34|  |35|  |36|  |37|  |38|  |39|  |40|  |41|  |42|  |43|  |44|  |45|  |46|  |47|  |48|  |49|  |50|  |51|  |52|  |53|  |54|  |55|  |56|  |57|  |58|  |59|  |60|  61 |62|  |63|  |64|  |65|  |66|  |67|  |68|  |69|  |70|  |71|  |72|  |73|  |74|  |75|  |76|  |77|  |78|  |79|  |80|  |81|  |82|  |83|  |84|  |85|  |86|  |87