กิจกรรมเด่น

ลำดับ
เรื่อง
อ่าน
ตอบ
781
วันนี้(วันศุกร์ที่ 10 มกราคม 2563) เวลา 09.00 น. นายไกรวัฒน์ ธรรมเพชร นายกเทศมนตรีตำบลเขาเจียก มอบหมายให้ นายนิมิตร มากอินทร์ หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล และเจ้าหน้าที่เทศบาล เข้าร่วมประชุมประจำเดือนมกราคม ณ. ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 9 บ้านหัวถนน ตำบลเขาเจียก อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง เพื่อรับฟังปัญห
109
0
782
101
0
783
89
0
784
90
0
785
116
0
786
วันนี้(วันพุธที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2563) เวลา 09.00 น.นายไกรวัฒน์ ธรรมเพชร นายกเทศมนตรีตำบลเขาเจียก มอบหมายให้ นายนิมิตร มากอินทร์ หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล และเจ้าหน้าที่เทศบาล เข้าร่วมประชุมสัญจร ฝ่ายปกครอง (กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน ) ณ. ศาลาอเนกประสงค์หมู่ที่ 5 บ้านออกศาลา ตำบลเขาเจียก อำเภอเมืองพัทลุง จังหวั
101
0
787
106
0
788
วันนี้(วันอังคารที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2563) เวลา 10.00 น. นายไกรวัฒน์ ธรรมเพชร นายกเทศมนตรีตำบลเขาเจียก ประธานที่ประชุมประจำเดือนมกราคมเพื่อติดตามผลการปฏิบัติงานและปรึกษาหารือข้อราชการและเรื่องอื่น ๆ โดยมี ผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน ณ
155
0
789
110
0
790
77
0
791
88
0
792
วันนี้(วันจันทร์ที่ 6 มกราคม 2563) เวลา 11.00 น. ชมรมผู้สูงอายุตำบลเขาเจียก นำโดย นางยินดี จันทร์แก้ว ประธานชมรมผู้สูงอายุตำบลเขาเจียกพร้อมด้วยสมาชิกชมรม และนางนภาพรรณ ศรีลมุล ผอ.รพ.สต.บ้านหัวถนน เข้าอวยพรปีใหม่และมอบกระเช้าของขวัญแก่นายไกรวัฒน์ ธรรมเพชร นายกเทศมนตรีตำบลเขาเจียกและคณะผู้บริหาร
101
0
793
95
0
794
83
0
795
103
0
796
104
0
797
106
0
798
90
0
799
145
0
800
100
0
 
กำลังแสดงหน้า : |1|  |2|  |3|  |4|  |5|  |6|  |7|  |8|  |9|  |10|  |11|  |12|  |13|  |14|  |15|  |16|  |17|  |18|  |19|  |20|  |21|  |22|  |23|  |24|  |25|  |26|  |27|  |28|  |29|  |30|  |31|  |32|  |33|  |34|  |35|  |36|  |37|  |38|  |39|  40 |41|  |42|  |43|  |44|  |45|  |46|  |47|  |48|  |49|  |50|  |51|  |52|  |53|  |54|  |55|  |56|  |57|  |58|  |59|  |60|  |61|  |62|  |63|  |64|  |65|  |66|  |67|  |68|  |69|  |70|  |71|  |72|  |73|  |74|  |75|  |76|  |77|  |78|  |79|  |80|  |81|  |82|  |83|  |84|  |85|  |86|  |87