กิจกรรมเด่น

ลำดับ
เรื่อง
อ่าน
ตอบ
981
110
0
982
181
0
983
87
0
984
154
0
985
104
0
986
147
0
987
87
0
988
วันนี้ (วันพุธที่ 12 มิถุนายน 2562) เวลา 09.00 น.เป็นต้นไป นายไกรวัฒน์ ธรรมเพชร นายกเทศมนตรีตำบลเขาเจียก มอบหมายให้นายกำพน แก้วไชย เลขานุการนายกเทศมนตรีฯ และเจ้าหน้าที่เทศบาล เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านตำบลเขาเจียก ประจำปี 2562 ณ รพ.สต.บ้านปากคลอง ต.มะกอกเหนือ
126
0
989
96
0
990
98
0
991
103
0
992
118
0
993
83
0
994
120
0
995
โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลเขาเจียก เปิดเรียนสัปดาห์ที่ 4 เรียน “การทำดอกไม้จันทน์และเหรียญโปรยทาน” และเรียนออกกำลังกายแบบญี่ปุ่น ซึ่งได้รับเกียรติจาก นางสาวสุจิตร พวงพวา ครูกศน.ตำบลเขาเจียก และ Ms.Tomoyo Omuro เป็นวิทยากร ณ อาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลเขาเจียก ในการนี้เทศบาลตำบลเขาเจียก ขอขอบพระคุณคณะวิท
102
0
996
84
0
997
87
0
998
162
0
999
94
0
1000
99
0
 
กำลังแสดงหน้า : |1|  |2|  |3|  |4|  |5|  |6|  |7|  |8|  |9|  |10|  |11|  |12|  |13|  |14|  |15|  |16|  |17|  |18|  |19|  |20|  |21|  |22|  |23|  |24|  |25|  |26|  |27|  |28|  |29|  |30|  |31|  |32|  |33|  |34|  |35|  |36|  |37|  |38|  |39|  |40|  |41|  |42|  |43|  |44|  |45|  |46|  |47|  |48|  |49|  50 |51|  |52|  |53|  |54|  |55|  |56|  |57|  |58|  |59|  |60|  |61|  |62|  |63|  |64|  |65|  |66|  |67|  |68|  |69|  |70|  |71|  |72|  |73|  |74|  |75|  |76|  |77|  |78|  |79|  |80|  |81|  |82|  |83|  |84|  |85|  |86|  |87