กิจกรรมเด่น

ลำดับ
เรื่อง
อ่าน
ตอบ
481
74
0
482
75
0
483
74
0
484
วันนี้ (วันศุกร์ที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2563) เวลา 10.00 น. นายไกรวัฒน์ ธรรมเพชร นายกเทศมนตรีตำบลเขาเจียก มอบหมายให้นางศิริกานต์ จันทร์รัตน์ ผู้อำนวยการกองการศึกษา ครูผู้ดูแลเด็ก และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลเขาเจียก จัดโครงการกิจกรรมวันสำคัญต่าง ๆ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาเจียก กิจกรรมประเพณีลอยกระทง
82
0
485
91
0
486
73
0
487
85
0
488
94
0
489
94
0
490
85
0
491
90
0
492
94
0
493
บ้านนายประเสริฐ ศรีสุวรรณ์ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1 บ้านป่าห้าม บ้านเลขที่ 40 หมู่ที่ 1 และบ้านนายชาญวิทย์ หนูสิงห์ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1 บ้านป่าห้าม บ้านเลขที่ 201 หมู่ที่ 1 ตำบลเขาเจียก อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง คัดแยกขยะครัวเรือน “เขาเจียกจะน่าอยู่ ถ้าทุกคนช่วยกันคัดแยกขยะน่ะครับ”
103
0
494
85
0
495
98
0
496
85
0
497
85
0
498
80
0
499
84
0
500
80
0
 
กำลังแสดงหน้า : |1|  |2|  |3|  |4|  |5|  |6|  |7|  |8|  |9|  |10|  |11|  |12|  |13|  |14|  |15|  |16|  |17|  |18|  |19|  |20|  |21|  |22|  |23|  |24|  25 |26|  |27|  |28|  |29|  |30|  |31|  |32|  |33|  |34|  |35|  |36|  |37|  |38|  |39|  |40|  |41|  |42|  |43|  |44|  |45|  |46|  |47|  |48|  |49|  |50|  |51|  |52|  |53|  |54|  |55|  |56|  |57|  |58|  |59|  |60|  |61|  |62|  |63|  |64|  |65|  |66|  |67|  |68|  |69|  |70|  |71|  |72|  |73|  |74|  |75|  |76|  |77|  |78|  |79|  |80|  |81|  |82|  |83|  |84|  |85|  |86|  |87|  |88|  |89|  |90