กิจกรรมเด่น

ลำดับ
เรื่อง
อ่าน
ตอบ
141
34
0
142
34
0
143
38
0
144
36
0
145
42
0
146
32
0
147
วันนี้(วันพฤหัสบดีที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2564) เวลา 09.00 น. นายไกรวัฒน์ ธรรมเพชร นายกเทศมนตรีตำบลเขาเจียก มอบหมายให้นายถาวร หนูฤทธิ์ รองนายกเทศมนตรีตำบลเขาเจียก พร้อมด้วยผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลเขาเจียก ลงพื้นที่เก็บเมล็ดพันธุ์ดอกคอสมอสบริเวณหน้าภูเขาเจียก เพื่อนำไปแจกจ่า
41
0
148
41
0
149
40
0
150
40
0
151
วันนี้ (วันจันทร์ที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2564) เวลา 10.00 น.ประชุมสภาเทศบาลตำบลเขาเจียกครั้งแรก เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนที่กฎหมายและระเบียบกำหนด โดยมีนายพงศ์เทพ ประทุมสุวรรณ นายอำเภอเมืองพัทลุง ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง กล่าวเปิดประชุมสภาเทศบาลตำบลเขาเจียก พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ
61
0
152
40
0
153
42
0
154
35
0
155
วันนี้(วันพฤหัสบดีที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2564) เทศบาลตำบลเขาเจียก ร่วมกับเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์อำเภอเมืองพัทลุง ดำเนินการทำหมันให้กับสุนัขจรจัดในพื้นที่รอบภูเขาเจียก ตำบลเขาเจียก อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง ในการนี้เทศบาลตำบลเขาเจียก ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์อำเภอเมืองพัทลุงไว้เป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสน
34
0
156
39
0
157
38
0
158
44
0
159
วันนี้ (วันอังคารที่ 27 เมษายน พ.ศ.2564) เวลา 09.00 น. นายประเสริฐ จันทร์แดง ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลเขาเจียก พร้อมด้วยนางนภาพรรณ ศรีลมุล ผอ.รพ.สต.บ้านหัวถนน หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลเขาเจียก ลงพื้นที่โฮมโปร พัทลุง โกลบอลเฮ้าส์ และสถานที่จำหน่ายอาหารหรือเครื่อง
46
0
160
47
0
 
กำลังแสดงหน้า : |1|  |2|  |3|  |4|  |5|  |6|  |7|  8 |9|  |10|  |11|  |12|  |13|  |14|  |15|  |16|  |17|  |18|  |19|  |20|  |21|  |22|  |23|  |24|  |25|  |26|  |27|  |28|  |29|  |30|  |31|  |32|  |33|  |34|  |35|  |36|  |37|  |38|  |39|  |40|  |41|  |42|  |43|  |44|  |45|  |46|  |47|  |48|  |49|  |50|  |51|  |52|  |53|  |54|  |55|  |56|  |57|  |58|  |59|  |60|  |61|  |62|  |63|  |64|  |65|  |66|  |67|  |68|  |69|  |70|  |71|  |72|  |73|  |74|  |75|  |76|  |77|  |78|  |79|  |80|  |81|  |82|  |83|  |84|  |85|  |86|  |87