กิจกรรมเด่น

ลำดับ
เรื่อง
อ่าน
ตอบ
421
67
0
422
75
0
423
72
0
424
72
0
425
107
0
426
91
0
427
วันนี้ (วันศุกร์ที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2563) นางดวงพร เทศนุ้ย นักวิชาการศึกษาชำนาญการ และนางสาวกาญจนา นกแก้ว ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ) คัดแยกขยะรีไซเคิลที่บ้าน เพื่อสร้างจิตสำนึกให้หน่วยงาน หรือกลุ่มองค์กร ทั้งภาครัฐและเอกชน ครัวเรือนและประชาชนในตำบลเขาเจียก รู้ถึงวิธีการคัดแยกขยะที่ถูกต้องและสามารถนำขยะที่ยัง
64
0
428
87
0
429
80
0
430
71
0
431
62
0
432
85
0
433
62
0
434
53
0
435
75
0
436
61
0
437
53
0
438
56
0
439
66
0
440
57
0
 
กำลังแสดงหน้า : |1|  |2|  |3|  |4|  |5|  |6|  |7|  |8|  |9|  |10|  |11|  |12|  |13|  |14|  |15|  |16|  |17|  |18|  |19|  |20|  |21|  22 |23|  |24|  |25|  |26|  |27|  |28|  |29|  |30|  |31|  |32|  |33|  |34|  |35|  |36|  |37|  |38|  |39|  |40|  |41|  |42|  |43|  |44|  |45|  |46|  |47|  |48|  |49|  |50|  |51|  |52|  |53|  |54|  |55|  |56|  |57|  |58|  |59|  |60|  |61|  |62|  |63|  |64|  |65|  |66|  |67|  |68|  |69|  |70|  |71|  |72|  |73|  |74|  |75|  |76|  |77|  |78|  |79|  |80|  |81|  |82|  |83|  |84|  |85