กิจกรรมเด่น

ลำดับ
เรื่อง
อ่าน
ตอบ
421
84
0
422
89
0
423
84
0
424
วันนี้(วันอังคารที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2563) เวลา 20.00 น.นายไกรวัฒน์ ธรรมเพชร นายกเทศมนตรีตำบลเขาเจียก พร้อมด้วยผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลเขาเจียก ลงพื้นที่สำรวจสถานการณ์น้ำท่วม ปักไม้แนวเขตถนน และช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม พื้นที่ตำบลเขาเจียก อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง
91
0
425
87
0
426
80
0
427
91
0
428
88
0
429
89
0
430
73
0
431
79
0
432
69
0
433
85
0
434
91
0
435
79
0
436
89
0
437
108
0
438
79
0
439
93
0
440
72
0
 
กำลังแสดงหน้า : |1|  |2|  |3|  |4|  |5|  |6|  |7|  |8|  |9|  |10|  |11|  |12|  |13|  |14|  |15|  |16|  |17|  |18|  |19|  |20|  |21|  22 |23|  |24|  |25|  |26|  |27|  |28|  |29|  |30|  |31|  |32|  |33|  |34|  |35|  |36|  |37|  |38|  |39|  |40|  |41|  |42|  |43|  |44|  |45|  |46|  |47|  |48|  |49|  |50|  |51|  |52|  |53|  |54|  |55|  |56|  |57|  |58|  |59|  |60|  |61|  |62|  |63|  |64|  |65|  |66|  |67|  |68|  |69|  |70|  |71|  |72|  |73|  |74|  |75|  |76|  |77|  |78|  |79|  |80|  |81|  |82|  |83|  |84|  |85|  |86|  |87|  |88|  |89|  |90