กิจกรรมเด่น
กิจกรรม : วันนี้(วันพุธที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2565) นายไกรวัฒน์ ธรรมเพชร นายกเทศมนตรีตำบลเขาเจียก ประธานที่ประชุมสรุปผลรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับ(ร่าง) เทศบัญญัติเทศบาลตำบลเขาเจียก เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ..... โดยมีผู้บริหาร ผู้ใหญ่บ้าน ตัวแทนหมู่บ้าน หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภาเทศบาล และเจ้าหน้า
รายละเอียด :
    

วันนี้(วันพุธที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2565) นายไกรวัฒน์ ธรรมเพชร นายกเทศมนตรีตำบลเขาเจียก ประธานที่ประชุมสรุปผลรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับ(ร่าง) เทศบัญญัติเทศบาลตำบลเขาเจียก เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ..... โดยมีผู้บริหาร ผู้ใหญ่บ้าน  ตัวแทนหมู่บ้าน หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภาเทศบาล และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลเขาเจียก เข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียงกัน ณ อาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลเขาเจียก อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง

 

 
ประกาศเมื่อวันที่ 12 มกราคม 2565    อ่าน 15 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**