กิจกรรมเด่น

ลำดับ
เรื่อง
อ่าน
ตอบ
1
1
0
2
วันนี้(วันจันทร์ที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2564) เวลา 10.00 น. นายไกรวัฒน์ ธรรมเพชร นายกเทศมนตรีตำบลเขาเจียก พร้อมด้วยนางนภาพรรณ ศรีลมุล ผอ.รพ.สต.บ้านหัวถนน อสม.ตำบลเขาเจียก นางยินดี จันทร์แก้ว ประธานกองทุนสวัสดิการชุมชน ต.เขาเจียก หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลเขาเจียก ลงพื้นที่ตำบลเขาเจียก
6
0
3
4
0
4
วันนี้(วันพฤหัสบดีที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2564)นายไกรวัฒน์ ธรรมเพชร นายกเทศมนตรีตำบลเขาเจียก ได้มอบหมายให้นายนิตย์ หมวดอินทอง ผู้อำนวยการกองช่าง และเจ้าหน้าที่ กองช่าง จัดทำโครงการขุดลอกคูระบายน้ำสายป่าห้าม หมู่ที่ 1 ต.เขาเจียก อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง เพื่อกำจัดวัชพืชและสิ่งกีดขวางทางการระบายน้ำและเตรียมก
6
0
5
วันนี้(วันพฤหัสบดีที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2564) เวลา 09.00 น. นายไกรวัฒน์ ธรรมเพชร นายกเทศมนตรีตำบลเขาเจียก มอบหมายให้นายประเสริฐ จันทร์แดง ปลัดเทศบาล พร้อมด้วยคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาเจียก หัวหน้าส่วนราชการ คณะครูผู้ดูแลเด็ก และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลเขาเจียก ลงพื้นที่ตำบลเขาเจียก อำเภอเมือง
7
0
6
วันนี้(วันพุธที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2564) เวลา 13.00 น.นายไกรวัฒน์ ธรรมเพชร นายกเทศมนตรีตำบลเขาเจียก มอบหมายให้นายสุรศักดิ์ สงแสง หัวหน้าฝ่ายปกครอง พร้อมด้วยนางนภาพรรณ ศรีลมุล ผอ.รพ.สต.บ้านหัวถนน และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลเขาเจียก ลงพื้นที่ตรวจสอบกิจการที่ขอรับใบอนุญาตกิจการสถานที่จำหน่ายอาหาร ร้านข้าว
9
0
7
วันนี้ (วันพุธที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2564) เวลา 10.30 น. นายไกรวัฒน์ ธรรมเพชร นายกเทศมนตรีตำบลเขาเจียก มอบหมายให้ นางศิริกานต์ จันทร์รัตน์ ผู้อำนวยการกองการศึกษา เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาเจียก เพื่อแจ้งการหมดวาระของคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาเจียก และแต่งตั้งป
8
0
8
10
0
9
10
0
10
วันนี้(วันพฤหัสบดีที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2564) เวลา 13.30 น.นายไกรวัฒน์ ธรรมเพชร นายกเทศมนตรีตำบลเขาเจียก พร้อมด้วย ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่เทศบาล ร่วมต้อนรับ พ.อ. พิชิต โชติแก้ว รอง ผอ.รมน.จังหวัดพัทลุง ซึ่งเป็นประธานในการมอบถุงยังชีพ ตามการปรับแผนการดำเนินการให้ส
15
0
11
วันนี้(วันพุธที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2564) เวลา 15.00 น. นายไกรวัฒน์ ธรรมเพชร นายกเทศมนตรีตำบลเขาเจียก มอบหมายให้นายประเสริฐ จันทร์แดง ปลัดเทศบาล พร้อมด้วยนางนภาพรรณ ศรีลมุล ผอ.รพ.สต.บ้านหัวถนน อสม.ตำบลเขาเจียก หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลเขาเจียก ลงพื้นที่ตำบลเขาเจียก อำเภอเมืองพัทลุง จ
8
0
12
วันนี้(วันอังคารที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2564) นายไกรวัฒน์ ธรรมเพชร นายกเทศมนตรีตำบลเขาเจียก มอบหมายให้นายประเสริฐ จันทร์แดง ปลัดเทศบาล พร้อมด้วยนางนภาพรรณ ศรีลมุล ผอ.รพ.สต.บ้านหัวถนน อสม.ตำบลเขาเจียก ผู้ใหญ่บ้าน หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลเขาเจียก ลงพื้นที่ตำบลเขาเจียก อำเภอเมืองพัทลุง
8
0
13
10
0
14
8
0
15
วันนี้(วันศุกร์ที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2564) เวลา 13.30 น. นายไกรวัฒน์ ธรรมเพชร นายกเทศมนตรีตำบลเขาเจียก มอบหมายให้นายถาวร หนูฤทธิ์ รองนายกเทศมนตรีตำบลเขาเจียก พร้อมด้วยนางนภาพรรณ ศรีลมุล ผอ.รพ.สต.บ้านหัวถนน อสม.ตำบลเขาเจียก หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลเขาเจียก ลงพื้นที่ตำบลเขาเจียก อำเภอเ
13
0
16
16
0
17
11
0
18
วันนี้(วันพฤหัสบดีที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2564) เวลา 13.30 น. นายไกรวัฒน์ ธรรมเพชร นายกเทศมนตรีตำบลเขาเจียก พร้อมด้วยนางนภาพรรณ ศรีลมุล ผอ.รพ.สต.บ้านหัวถนน นางยินดี จันทร์แก้ว ประธานกองทุนสวัสดิการชุมชน ต.เขาเจียก ผู้ใหญ่บ้าน อสม.ตำบลเขาเจียก หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภาเทศบาล และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลเข
17
0
19
16
0
20
20
0
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2|  |3|  |4|  |5|  |6|  |7|  |8|  |9|  |10|  |11|  |12|  |13|  |14|  |15|  |16|  |17|  |18|  |19|  |20|  |21|  |22|  |23|  |24|  |25|  |26|  |27|  |28|  |29|  |30|  |31|  |32|  |33|  |34|  |35|  |36|  |37|  |38|  |39|  |40|  |41|  |42|  |43|  |44|  |45|  |46|  |47|  |48|  |49|  |50|  |51|  |52|  |53|  |54|  |55|  |56|  |57|  |58|  |59|  |60|  |61|  |62|  |63|  |64|  |65|  |66|  |67|  |68|  |69|  |70|  |71|  |72|  |73|  |74|  |75|  |76|  |77|  |78|  |79|  |80|  |81|  |82|  |83|  |84|  |85|  |86|  |87