กิจกรรมเด่น

ลำดับ
เรื่อง
อ่าน
ตอบ
1181
ชมรมผู้สูงอายุตำบลเขาเจียก เปิดเรียนสัปดาห์ที่ 18 เรียน “การดูแลสุขภาพกาย และสุขภาพจิต” โดยได้รับเกียรติ จากนางเอมอร ชะหนู ผอ.รพ.สต.บ้านไสนายขัน เป็นวิทยากร และเรียน “การออกกำลังกายแบบญี่ปุ่น” โดยอาสาสมัคร จากประเทศญี่ปุ่น Ms.Tomoyo OMURO ณ อาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลเขาเจียก ในการนี้เทศบาลตำบลเขาเจี
112
0
1182
219
0
1183
68
0
1184
82
0
1185
76
0
1186
69
0
1187
75
0
1188
87
0
1189
158
0
1190
78
0
1191
90
0
1192
122
0
1193
76
0
1194
95
0
1195
159
0
1196
73
0
1197
75
0
1198
72
0
1199
90
0
1200
78
0
 
กำลังแสดงหน้า : |1|  |2|  |3|  |4|  |5|  |6|  |7|  |8|  |9|  |10|  |11|  |12|  |13|  |14|  |15|  |16|  |17|  |18|  |19|  |20|  |21|  |22|  |23|  |24|  |25|  |26|  |27|  |28|  |29|  |30|  |31|  |32|  |33|  |34|  |35|  |36|  |37|  |38|  |39|  |40|  |41|  |42|  |43|  |44|  |45|  |46|  |47|  |48|  |49|  |50|  |51|  |52|  |53|  |54|  |55|  |56|  |57|  |58|  |59|  60 |61|  |62|  |63|  |64|  |65|  |66|  |67|  |68|  |69|  |70|  |71|  |72|  |73|  |74|  |75|  |76|  |77|  |78|  |79|  |80|  |81|  |82|  |83|  |84|  |85