กิจกรรมเด่น
กิจกรรม : วันนี้(วันพฤหัสบดีที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2564) นายไกรวัฒน์ ธรรมเพชร นายกเทศมนตรีตำบลเขาเจียก มอบหมายให้ นายถาวร หนูฤทธิ์ รองนายกเทศมนตรีตำบลเขาเจียก เป็นประธานในโครงการยกย่องเชิดชูเกียรติ ”บุคคลต้นแบบด้านคุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติราชการและการให้บริการประชาชนดีเด่น ของเทศบาลตำบลเขาเจียก ประจำปี 25
รายละเอียด :
    

วันนี้(วันพฤหัสบดีที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2564) นายไกรวัฒน์ ธรรมเพชร นายกเทศมนตรีตำบลเขาเจียก มอบหมายให้ นายถาวร หนูฤทธิ์ รองนายกเทศมนตรีตำบลเขาเจียก เป็นประธานในโครงการยกย่องเชิดชูเกียรติ ”บุคคลต้นแบบด้านคุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติราชการและการให้บริการประชาชนดีเด่น ของเทศบาลตำบลเขาเจียก ประจำปี 2564” เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการปฏิบัติราชการตามกรอบมาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรม โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลเขาเจียก เข้าร่วมโครงการอย่างพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลเขาเจียก อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง

 
ประกาศเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2564    อ่าน 7 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**