กิจกรรมเด่น

ลำดับ
เรื่อง
อ่าน
ตอบ
1
1
0
2
วันนี้ (วันพฤหัสบดีที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2563) เวลา 09.00 น. นายไกรวัฒน์ ธรรมเพชร นายกเทศมนตรีตำบลเขาเจียก มอบหมายให้นายถาวร หนูฤทธิ์ รองนายกเทศมนตรีตำบลเขาเจียก พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภาเทศบาล และเจ้าหน้าที่เทศบาล เข้าร่วมกิจกรรมโครงการพัฒนาหนึ่งเดือนหนึ่งครั้ง พัฒนาวัดเขาเจีย
10
0
3
1
0
4
วันนี้(วันพุธที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2563) นายสาธร สระแก้ว พนักงานจ้างทั่วไป นางสาวอารี ชุมวิโรจน์ พนักงานจ้างทั่วไป คัดแยกขยะรีไซเคิลที่บ้าน เพื่อสร้างจิตสำนึกให้หน่วยงาน หรือกลุ่มองค์กร ทั้งภาครัฐและเอกชน ครัวเรือนและประชาชนในตำบลเขาเจียก รู้ถึงวิธีการคัดแยกขยะที่ถูกต้องและสามารถนำขยะที่ยังใช้ประโยชน์ไ
1
0
5
2
0
6
3
0
7
2
0
8
11
0
9
8
0
10
6
0
11
8
0
12
5
0
13
7
0
14
8
0
15
8
0
16
10
0
17
วันนี้ (วันศุกร์ที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2563) นางดวงพร เทศนุ้ย นักวิชาการศึกษาชำนาญการ และนางสาวกาญจนา นกแก้ว ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ) คัดแยกขยะรีไซเคิลที่บ้าน เพื่อสร้างจิตสำนึกให้หน่วยงาน หรือกลุ่มองค์กร ทั้งภาครัฐและเอกชน ครัวเรือนและประชาชนในตำบลเขาเจียก รู้ถึงวิธีการคัดแยกขยะที่ถูกต้องและสามารถนำขยะที่ยัง
5
0
18
15
0
19
16
0
20
9
0
 
 
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65