กิจกรรมเด่น

ลำดับ
เรื่อง
อ่าน
ตอบ
1
3
0
2
วันนี้(วันพฤหัสบดีที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2565) เวลา 13.00 น.นายไกรวัฒน์ ธรรมเพชร นายกเทศมนตรีตำบลเขาเจียก มอบหมายให้นายถาวร หนูฤทธิ์ รองนายกเทศมนตรีตำบลเขาเจียก และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลเขาเจียก ร่วมต้อนรับพ.อ.สมหมาย ประยงกุล หัวหน้าฝ่ายการข่าว กลุ่มงานนโยบายแผนและการข่าว กอ.รมน.จังหวัดพ.ท. ประธานในพ
4
0
3
วันนี้ (วันพุธที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2565) นายไกรวัฒน์ ธรรมเพชร นายกเทศมนตรีตำบลเขาเจียก มอบหมายให้นายศุภกิจ เส้งสุ้น นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ พร้อมด้วย นางนภาพรรณ ศรีลมุล ผอ.รพ.สต.บ้านหัวถนน และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลเขาเจียก ลงพื้นที่ตำบลเขาเจียก อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง เพื่อมอบสิ่งของบ
6
0
4
ประกาศเทศบาลตำบลเขาเจียก เนื่องด้วยเทศบาลตำบลเขาเจียก มีพนักงานเทศบาล ยืนยันติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ดังนั้น เพื่อปฏิบัติการตามมาตรการเฝ้าระวัง และดำเนินการทำความสะอาดฆ่าเชื้อภายในอาคารสำนักงาน เทศบาลตำบลเขาเจียก ปิดทำการ 3 วัน ทั้งนี้ ปิดทำการตั้งแต่วันที่ 26 – 28 มกราคม 2565 เปิดทำการปกติ
5
0
5
5
0
6
5
0
7
7
0
8
วันนี้(วันจันทร์ที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2565) เวลา 14.00 น. นายไกรวัฒน์ ธรรมเพชร นายกเทศมนตรีตำบลเขาเจียก พร้อมด้วย นางนภาพรรณ ศรีลมุล ผอ.รพ.สต.บ้านหัวถนน อสม.ต.เขาเจียก หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลเขาเจียก ลงพื้นที่ตำบลเขาเจียก อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง เพื่อมอบสิ่งของบริโภคให้แก่ ผู้
9
0
9
14
0
10
11
0
11
วันนี้(วันพฤหัสบดีที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2565) เวลา 13.30 น.นายไกรวัฒน์ ธรรมเพชร นายกเทศมนตรีตำบลเขาเจียก มอบหมายให้ นายนิตย์ หมวดอินทอง ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลตำบลเขาเจียก หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่เทศบาล พร้อมด้วย นางนภาพรรณ ศรีลมุล ผอ.รพ.สต.บ้านหัวถนน ลงพื้นที่ตรวจสอบก
14
0
12
13
0
13
12
0
14
11
0
15
10
0
16
วันนี้(วันพุธที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2565) เวลา 09.00 น.นายไกรวัฒน์ ธรรมเพชร นายกเทศมนตรีตำบลเขาเจียก ได้มอบหมายให้นายนิตย์ หมวดอินทอง ผู้อำนวยการกองช่าง และเจ้าหน้าที่กองช่าง ดูแลควบคุมการขุดรื้อวัชพืชและตะกอนในบ่อพักโรงฆ่าสัตว์เทศบาลตำบลเขาเจียก ในการนี้ เทศบาลตำบลเขาเจียก ขอขอบพระคุณ นายวิสุทธิ์ ธรรมเ
11
0
17
10
0
18
วันนี้(วันอังคารที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2565)นายไกรวัฒน์ ธรรมเพชร นายกเทศมนตรีตำบลเขาเจียก มอบหมายให้ นางสาวสิริรัตน์ มากสง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ พร้อมด้วย นางนภาพรรณ ศรีลมุล ผอ.รพ.สต.บ้านหัวถนน และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลเขาเจียก ลงพื้นที่ตำบลเขาเจียก อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง เพื่อมอบสิ่งข
14
0
19
วันนี้(วันอังคารที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2565) เวลา 14.00 น.นายไกรวัฒน์ ธรรมเพชร นายกเทศมนตรีตำบลเขาเจียก มอบหมายให้นางศรีสุดา รัตนวิไล นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลเขาเจียก เข้าร่วมประชุมติดตามและประเมินผลงานของกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้มีผลงานดีเด่น ประจำปี 2565 โดยมีนายธีรวุฒิ
10
0
20
วันนี้(วันอังคารที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2565) นายไกรวัฒน์ ธรรมเพชร นายกเทศมนตรีตำบลเขาเจียก มอบหมายให้นายถาวร หนูฤทธิ์ รองนายกเทศมนตรีตำบลเขาเจียก ประธานในที่ประชุมเพื่อพิจารณาทบทวน (ร่าง)เทศบัญญัติเทศบาลตำบลเขาเจียก เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ....โดยมี คณะกรรมการยกร่างเทศบัญญัติฯ เข้าร่
14
0
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2|  |3|  |4|  |5|  |6|  |7|  |8|  |9|  |10|  |11|  |12|  |13|  |14|  |15|  |16|  |17|  |18|  |19|  |20|  |21|  |22|  |23|  |24|  |25|  |26|  |27|  |28|  |29|  |30|  |31|  |32|  |33|  |34|  |35|  |36|  |37|  |38|  |39|  |40|  |41|  |42|  |43|  |44|  |45|  |46|  |47|  |48|  |49|  |50|  |51|  |52|  |53|  |54|  |55|  |56|  |57|  |58|  |59|  |60|  |61|  |62|  |63|  |64|  |65|  |66|  |67|  |68|  |69|  |70|  |71|  |72|  |73|  |74|  |75|  |76|  |77|  |78|  |79|  |80|  |81|  |82|  |83|  |84|  |85|  |86|  |87|  |88|  |89|  |90|  |91|  |92|  |93|  |94|  |95|  |96|  |97|  |98|  |99