กิจกรรมเด่น

ลำดับ
เรื่อง
อ่าน
ตอบ
1
2
0
2
2
0
3
3
0
4
4
0
5
7
0
6
7
0
7
9
0
8
8
0
9
10
0
10
13
0
11
17
0
12
วันนี้ (วันพุธที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563) เวลา 09.30 น.นายไกรวัฒน์ ธรรมเพชร นายกเทศมนตรีตำบลเขาเจียก มอบหมายให้ นางสาวพิมสุดา ทองพุฒ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ และเจ้าหน้าที่เทศบาล ลงพื้นที่สำรวจภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง หมู่ที่ 10 บ้านดอนเค็จ ตำบลเขาเจียก อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง
4
0
13
9
0
14
8
0
15
16
0
16
20
0
17
วันนี้(วันศุกร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563) เวลา 09.00 น.นายไกรวัฒน์ ธรรมเพชร นายกเทศมนตรีตำบลเขาเจียก มอบหมายให้ นางศิริกานต์ จันทร์รัตน์ หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา คณะครูผู้ดูแลเด็ก และเจ้าหน้าที่เทศบาล นำเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาเจียก ศึกษาเรียนรู้ตามโค
17
0
18
10
0
19
แจ้งประชาสัมพันธ์แผนการออกรับซื้อขยะรีไซเคิล โดยถือปฏิบัติดังนี้ 1.ให้ท่านนำขยะที่แยกเรียบร้อยแล้วตามประเภท 12 รายการ ต้องมีขยะอย่างน้อย 1 กิโลกรัมแต่ละประเภท จึงนำมาขายได้ 2.ส่วนเรื่องเวลาท่านอย่าได้กังวลว่ามาถึงจุดรับซื้อเวลาไหน ให้ท่านนำขยะมาวางไว้ในวันรับซื้อ พร้อมเขียนชื่อ หม
10
0
20
7
0
 
 
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51