กิจกรรมเด่น

ลำดับ
เรื่อง
อ่าน
ตอบ
1
2
0
2
4
0
3
วันนี้(วันศุกร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2562) เวลา 15.45 น.นายไกรวัฒน์ ธรรมเพชร นายกเทศมนตรีตำบลเขาเจียก ได้มอบหมายให้ นายธนกฤต เสนสิงห์ พนักงานจ้างทั่วไป (ผู้ดูแลงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย) และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลเขาเจียก ปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือประชาชนผู้สัญจรถนนสายเขาเจียก – โคกม่วง บริเวณข้างบ้านเช่าน
3
0
4
วันนี้(วันศุกร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2562) เวลา 10.00 น. นายไกรวัฒน์ ธรรมเพชร นายกเทศมนตรีตำบลเขาเจียก มอบหมายให้ นายกำพน แก้วไชย เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลเขาเจียก ต้อนรับ ผศ.ปิยาณีย์ เพชรศรีช่วง และอาจารย์ขวัญใจ ฤทธิ์หมุน จากมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง จังหวัดตรัง นิเทศนักศึกษาฝึกง
2
0
5
2
0
6
5
0
7
7
0
8
9
0
9
5
0
10
5
0
11
8
0
12
6
0
13
16
0
14
6
0
15
9
0
16
5
0
17
8
0
18
5
0
19
7
0
20
5
0
 
 
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45
 
เทศบาลตำบลเขาเจียก
ตำบลเขาเจียก อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง 93000 โทรศัพท์ 0-7467-0520 แฟกซ์ 0-7467-0522
Copyright © 2015 - 2016 WWW.KHAOJEAK.GO.TH : All rights reserved.