ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 เปลี่ยนแปลงรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการซ่อมสร้างผิวทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล.ชนิดรางตื้น สายหลังป้อมทางหลวง-นาชด หมู่ที่ 11 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร
68
31 พ.ค. 2565
2 เปลี่ยนแปลงรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการซ่อมสร้างผิวทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล.ชนิดรางตื้น สายหลังป้อมทางหลวง-นาชด หมู่ที่ 11 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร
70
22 เม.ย. 2565
3 ประกาศเทศบาลตำบลเขาเจียก เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ชนิดรางตื้น สายศาลาชักพระ-หนองบ่อ (กม.๐+๐๐๐-๐+๒๐๕) หมู่ที่ ๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddin ดาวน์โหลดเอกสาร
72
07 เม.ย. 2565
4 ประชาสัมพันธ์ตรวจรับพัสดุโครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านป่าไส หมู่ที่ 4 ตำบลเขาเจียก อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
174
17 พ.ย. 2564
5 แผนจัดหาพัสดุ ประจำปี 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
120
12 ต.ค. 2564
6 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี ๒๕๖๔ ดาวน์โหลดเอกสาร
125
11 ต.ค. 2564
7 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
250
03 ก.ย. 2564
8 ประชาสัมพันธ์การดำเนินการตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเลียบคลองไสยาง-คลองภู่ หมู่ที่3 ตำบลเขาเจียก กว้าง 7 เมตร ระยะทาง 48 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 336 ดาวน์โหลดเอกสาร
209
30 ส.ค. 2564
9 ประชาสัมพันธ์ตรวจรับพัสดุโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์รอบภูเขาเจียก ช่วงที่ ๒ โดยติดตั้งเสาประติมากรรมแบบบิดเกลียวมโนราห์ สูง ๖ เมตร ตำบลเขาเจียก อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง ดาวน์โหลดเอกสาร
256
27 ก.ค. 2564
10 ประชาสัมพันธ์ตรวจรับพัสดุโครงการซ่อมสร้างผิวทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสามแยกทางหลวงหมายเลข ๔๑-บ้านดอนเค็ด(ช่วงที่ ๓)กม.๐+๔๕๐-๐+๗๑๔ ม.๒ บ้านดอนปริง ตำบลเขาเจียก อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง ดาวน์โหลดเอกสาร
234
02 ก.ค. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29