ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประชาสัมพันธ์ตรวจรับพัสดุโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์รอบภูเขาเจียก ช่วงที่ ๒ โดยติดตั้งเสาประติมากรรมแบบบิดเกลียวมโนราห์ สูง ๖ เมตร ตำบลเขาเจียก อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง ดาวน์โหลดเอกสาร
5
27 ก.ค. 2564
2 ประชาสัมพันธ์ตรวจรับพัสดุโครงการซ่อมสร้างผิวทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสามแยกทางหลวงหมายเลข ๔๑-บ้านดอนเค็ด(ช่วงที่ ๓)กม.๐+๔๕๐-๐+๗๑๔ ม.๒ บ้านดอนปริง ตำบลเขาเจียก อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง ดาวน์โหลดเอกสาร
7
02 ก.ค. 2564
3 ประชาสัมพันธ์ตรวจรับพัสดุโครงการซ่อมสร้างผิวทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสามแยกทางหลวงหมายเลข ๔๑-บ้านดอนเค็ด(ช่วงที่๑)กม.๐+๐๐๐-๐+๓๐๐ ม.๒ บ้านดอนปริง ตำบลเขาเจียก อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง ดาวน์โหลดเอกสาร
29
11 มิ.ย. 2564
4 ประชาสัมพันธ์ตรวจรับพัสดุโครงการซ่อมสร้างผิวทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสามแยกทางหลวงหมายเลข ๔๑-บ้านดอนเค็ด(ช่วงที่๒)กม.๐+๓๐๐-๐+๔๕๐ ม.๒ บ้านดอนปริง ตำบลเขาเจียก อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง ดาวน์โหลดเอกสาร
25
11 มิ.ย. 2564
5 ประชาสัมพันธ์การดำเนินการตามโครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสามเเยกทางหลวงหมายเลข ๔๑-บ้านดอนเค็ด(ช่วงที่ ๓) กม.๐+๔๕๐-๐+๗๑๔ ม.๒ บ้านดอนปริง ตำบลเขาเจียก อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง ดาวน์โหลดเอกสาร
17
09 มิ.ย. 2564
6 ประชาสัมพันธ์การดำเนินการตามโครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางหลวงหมายเลข ๔๑-สะพานหัวไทร หมู่ที่๒-หมู่ที่๑๐ ตำบลเขาเจียก อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง ดาวน์โหลดเอกสาร
17
08 มิ.ย. 2564
7 ประชาสัมพันธ์ตรวจรับพัสดุโครงการซ่อมสร้างผิวทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสามแยกทางหลวงหมายเลข ๔๑-บ้านดอนเค็ด(ช่วงที่๑)กม.๐+๐๐๐-๐+๓๐๐ ม.๒ บ้านดอนปริง ตำบลเขาเจียก อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง ดาวน์โหลดเอกสาร
38
28 เม.ย. 2564
8 ประกาศเทศบาลตำบลเขาเจียกเรื่องประชาสัมพันธ์โครงการซ่อมสร้างผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายรอบภูเขาเจียก (ช่วงที่๒) หมู่ที่ ๕,๖,๘ ตำบลเขาเจียก อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง ดาวน์โหลดเอกสาร
43
16 เม.ย. 2564
9 ประชาสัมพันธ์การดำเนินการตามโครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่นพท.ถ.5-009 สายหนองบ่อ-บ้านออกศาลา ม.1,5 ตำบลเขาเจียก อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง ดาวน์โหลดเอกสาร
57
19 มี.ค. 2564
10 ประชาสัมพันธ์การดำเนินการตามโครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางหลวงหมายเลข41-สะพานหัวไทร ม.2-ม.10 ตำบลเขาเจียก อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง ดาวน์โหลดเอกสาร
54
19 มี.ค. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28