ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประชาสัมพันธ์ตรวจรับพัสดุโครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านป่าไส หมู่ที่ 4 ตำบลเขาเจียก อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
40
17 พ.ย. 2564
2 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
93
03 ก.ย. 2564
3 ประชาสัมพันธ์การดำเนินการตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเลียบคลองไสยาง-คลองภู่ หมู่ที่3 ตำบลเขาเจียก กว้าง 7 เมตร ระยะทาง 48 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 336 ดาวน์โหลดเอกสาร
68
30 ส.ค. 2564
4 ประชาสัมพันธ์ตรวจรับพัสดุโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์รอบภูเขาเจียก ช่วงที่ ๒ โดยติดตั้งเสาประติมากรรมแบบบิดเกลียวมโนราห์ สูง ๖ เมตร ตำบลเขาเจียก อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง ดาวน์โหลดเอกสาร
113
27 ก.ค. 2564
5 ประชาสัมพันธ์ตรวจรับพัสดุโครงการซ่อมสร้างผิวทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสามแยกทางหลวงหมายเลข ๔๑-บ้านดอนเค็ด(ช่วงที่ ๓)กม.๐+๔๕๐-๐+๗๑๔ ม.๒ บ้านดอนปริง ตำบลเขาเจียก อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง ดาวน์โหลดเอกสาร
98
02 ก.ค. 2564
6 ประชาสัมพันธ์ตรวจรับพัสดุโครงการซ่อมสร้างผิวทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสามแยกทางหลวงหมายเลข ๔๑-บ้านดอนเค็ด(ช่วงที่๑)กม.๐+๐๐๐-๐+๓๐๐ ม.๒ บ้านดอนปริง ตำบลเขาเจียก อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง ดาวน์โหลดเอกสาร
106
11 มิ.ย. 2564
7 ประชาสัมพันธ์ตรวจรับพัสดุโครงการซ่อมสร้างผิวทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสามแยกทางหลวงหมายเลข ๔๑-บ้านดอนเค็ด(ช่วงที่๒)กม.๐+๓๐๐-๐+๔๕๐ ม.๒ บ้านดอนปริง ตำบลเขาเจียก อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง ดาวน์โหลดเอกสาร
96
11 มิ.ย. 2564
8 ประชาสัมพันธ์การดำเนินการตามโครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสามเเยกทางหลวงหมายเลข ๔๑-บ้านดอนเค็ด(ช่วงที่ ๓) กม.๐+๔๕๐-๐+๗๑๔ ม.๒ บ้านดอนปริง ตำบลเขาเจียก อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง ดาวน์โหลดเอกสาร
104
09 มิ.ย. 2564
9 ประชาสัมพันธ์การดำเนินการตามโครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางหลวงหมายเลข ๔๑-สะพานหัวไทร หมู่ที่๒-หมู่ที่๑๐ ตำบลเขาเจียก อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง ดาวน์โหลดเอกสาร
81
08 มิ.ย. 2564
10 ประชาสัมพันธ์ตรวจรับพัสดุโครงการซ่อมสร้างผิวทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสามแยกทางหลวงหมายเลข ๔๑-บ้านดอนเค็ด(ช่วงที่๑)กม.๐+๐๐๐-๐+๓๐๐ ม.๒ บ้านดอนปริง ตำบลเขาเจียก อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง ดาวน์โหลดเอกสาร
104
28 เม.ย. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29