ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศ ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถบรรทุกขยะ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร
7
13 ก.ค. 2563
2 รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 3 ดาวน์โหลดเอกสาร
13
02 ก.ค. 2563
3 รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2563 ไตรมาสที่ 3 ดาวน์โหลดเอกสาร
8
02 ก.ค. 2563
4 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
8
02 ก.ค. 2563
5 ประกาศเทศบาลตำบลเขาเจียก เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถบรรทุกขยะ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร
25
15 มิ.ย. 2563
6 เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
8
11 มิ.ย. 2563
7 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
14
02 มิ.ย. 2563
8 ประกาศเทศบาลตำบลเขาเจียก เรื่อง ประชาสัมพันธ์โครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร
7
27 พ.ค. 2563
9 ประกาศเทศบาลตำบลเขาเจียก เรื่อง ประชาสันพันธ์โครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร
7
27 พ.ค. 2563
10 ประกาศเทศบาลตำบลเขาเจียก เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายซอยบ้านนางลาด-หนองบ่อ ซอย 2 หมู่ที่ 11 ตำบลเขาเจียก อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง ดาวน์โหลดเอกสาร
18
21 พ.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24