ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
91 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
142
11 ต.ค. 2562
92 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
92
11 ต.ค. 2562
93 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
90
11 ต.ค. 2562
94 Workflowวิธีe-bidding และวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
93
11 ต.ค. 2562
95 รายงานแผนการจัดหาพัสดุ (แบบ ผด. ๒) ประจำปีงบประมาณ 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
97
04 ต.ค. 2562
96 แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
116
04 ต.ค. 2562
97 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ไตรมาส 4 ดาวน์โหลดเอกสาร
82
03 ต.ค. 2562
98 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
157
01 ต.ค. 2562
99 การดำเนินการตามโครงการ “ท้องถิ่นไทยใสสะอาด” ดาวน์โหลดเอกสาร
151
01 ต.ค. 2562
100 รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562 ไตรมาสที่ 4 ดาวน์โหลดเอกสาร
136
01 ต.ค. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| 10 |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29