ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
251 1111111
294
26 ต.ค. 2554
252 ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านตกเขา หมู่ที่ 8,9 ดาวน์โหลดเอกสาร
354
26 พ.ค. 2554
253 ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านตกเขา หมู่ที่ 8,9 ดาวน์โหลดเอกสาร
306
26 พ.ค. 2554
254 สอบราคาซื้อวัสดุคัดเลือก (หินผุ) ดาวน์โหลดเอกสาร
500
03 ก.ย. 2553
255 สอบราคาซื้อรถโดยสาร (รถตู้) ขนาด 12 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน ดาวน์โหลดเอกสาร
371
27 ส.ค. 2553
256 สอบราคาจ้างถมดิน ดาวน์โหลดเอกสาร
335
16 ส.ค. 2553
257 สอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีตำบลเขาเจียก หมู่ที่ 4 ดาวน์โหลดเอกสาร
484
23 เม.ย. 2553
258 สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล. ชนิดรางตื้น ริมถนนสายนางลาด - หนองบ่อ หมู่ที่ 11 ดาวน์โหลดเอกสาร
382
23 เม.ย. 2553
259 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. จำนวน 4 สาย ดาวน์โหลดเอกสาร
348
23 เม.ย. 2553
260 สอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณหน้าวัดเขาเจียก หมู่ที่ 6 ดาวน์โหลดเอกสาร
379
23 เม.ย. 2553
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| 26 |27| |28| |29