ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
81 ประกาศเทศบาลตำบลเขาเจียก เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล.ชนิดรางตื้น ซอย2 ถนนสายนางลาด - หนองบ่อ หมู่ที่ 11 ตำบลเขาเจียก อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง ดาวน์โหลดเอกสาร
85
15 ม.ค. 2563
82 รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2562 ถึง เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2562) ดาวน์โหลดเอกสาร
88
03 ม.ค. 2563
83 รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไตรมาสที่ 1 ประจำเดือน ตุลาคม 2562 – ธันวาคม 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
110
02 ม.ค. 2563
84 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
115
02 ม.ค. 2563
85 ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ดาวน์โหลดเอกสาร
105
27 ธ.ค. 2562
86 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
110
04 ธ.ค. 2562
87 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง(รถบรรทุกขยะ) ดาวน์โหลดเอกสาร
110
29 พ.ย. 2562
88 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างขุดลอกและรื้อวัชพืชสิ่งปฎิกูลสายคลองเหมืองใหม่ หมู่ที่ 10 ตำบลเขาเจียก อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง ดาวน์โหลดเอกสาร
27
25 พ.ย. 2562
89 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
93
04 พ.ย. 2562
90 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง(รถบรรทุกขยะ)ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร
111
01 พ.ย. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| 9 |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29