ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
141 ประกาศประมูลจ้างโครงการปรับปรุงขยายถนนเลียบเหมืองสำหมง หมู่ท่ี 2,4,6,7และหมู่ที่ 9 ดาวน์โหลดเอกสาร
108
17 ส.ค. 2560
142 ประมูจ้างโครงการบุกเบิกถนนสายเลียบเหมืองมาบ-คลองเขาเจียก หมู่ท่ี8-หมู่ที่ 5 ดาวน์โหลดเอกสาร
115
17 ส.ค. 2560
143 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายโคกสามชั่ง พร้อมคูระบายน้ำ ม.2 ดาวน์โหลดเอกสาร
101
11 ส.ค. 2560
144 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเลียบคลองเขาเจียก (ฝั่งซ้าย) ม.8 ดาวน์โหลดเอกสาร
110
11 ส.ค. 2560
145 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองเลียบ-เหมืองสำหมง ม.6 ดาวน์โหลดเอกสาร
104
11 ส.ค. 2560
146 ประกาศกำหนดวันเวลา และเงื่อนไขการประมูลจ้าง โครงการก่อสร้างกถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายโคกสามชั่งพร้อมคูระบายน้ำ หมู่ท่ี 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
109
07 ส.ค. 2560
147 ประกาศกำหนดวันเวลา และเงื่อนไขการประมูลจ้าง โครงการก่อสร้างกถนน คอนกรีตเสริมหล็กสายหนองเลียบ-เหมืองสำหมง หมู่ท่ี 6 ดาวน์โหลดเอกสาร
99
07 ส.ค. 2560
148 ประกาศกำหนดวันเวลา และเงื่อนไขการประมูลจ้าง โครงการก่อสร้างกถนน คอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบคลองเขาเจียก (ฝั่งซ้าย) หมู่ท่ี 8 ดาวน์โหลดเอกสาร
94
07 ส.ค. 2560
149 ประกาศเงื่อนไขในการประมูลซื้อ โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด(CCTV) ภายในตำบลเขาเจียก ดาวน์โหลดเอกสาร
99
26 ก.ค. 2560
150 ประกาศผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) ภายในตำบลเขาเจียก ดาวน์โหลดเอกสาร
100
25 ก.ค. 2560
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| 15 |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29