ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
261 รายชื่อผู้ค้าที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายนางลาด - หัวไทร ดาวน์โหลดเอกสาร
288
05 เม.ย. 2553
262 กำหนดวันเวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประมูลจ้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายนางลาด - หัวไทร หมู่ที่ 10 ดาวน์โหลดเอกสาร
263
05 เม.ย. 2553
263 ประกาศประมูลจ้างอิเล็กทรอนิคส์ ถนน คสล. หมู่ 10 ฉบับเพิ่มเติม ดาวน์โหลดเอกสาร
300
23 มี.ค. 2553
264 สอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. ม.3 ต.เขาเจียก ดาวน์โหลดเอกสาร
243
16 มี.ค. 2553
265 ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.10 ต.เขาเจียก ดาวน์โหลดเอกสาร
275
16 มี.ค. 2553
266 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำแบบมีฝาปิดสายบ้านป่าไส หมู่ที่ 4 ดาวน์โหลดเอกสาร
377
26 มี.ค. 2552
267 สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุง ถนนเลียบคลองบ้านชายยาง หมู่ที่ 8 ดาวน์โหลดเอกสาร
390
26 มี.ค. 2552
268 โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้านสายข้างโรงประปา หมู่ที่ 2
383
25 มี.ค. 2552
269 โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้านสายบ้านไสยาง หมู่ที่ 3
312
25 มี.ค. 2552
270 โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้านสายบ้านออกศาลา หมู่ที่ 5
379
25 มี.ค. 2552
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| 27 |28| |29