ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
41 รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2563 ไตรมาสที่ 3 ดาวน์โหลดเอกสาร
102
02 ก.ค. 2563
42 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
95
02 ก.ค. 2563
43 ประกาศเทศบาลตำบลเขาเจียก เรื่อง ประชาสัมพันธ์การดำเนินการตามโครงการอนุรักษ์ป่าชุมชนเพื่อสิ่งเเวดล้อมเเละการท่องเที่ยว หมู่ที่5,6,8และหมู่ที่9 ตำบลเขาเจียก ดาวน์โหลดเอกสาร
56
25 มิ.ย. 2563
44 ประกาศเทศบาลตำบลเขาเจียก เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถบรรทุกขยะ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร
120
15 มิ.ย. 2563
45 เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
96
11 มิ.ย. 2563
46 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
97
02 มิ.ย. 2563
47 ประกาศเทศบาลตำบลเขาเจียก เรื่อง ประชาสัมพันธ์โครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร
87
27 พ.ค. 2563
48 ประกาศเทศบาลตำบลเขาเจียก เรื่อง ประชาสันพันธ์โครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร
80
27 พ.ค. 2563
49 ประกาศเทศบาลตำบลเขาเจียก เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายซอยบ้านนางลาด-หนองบ่อ ซอย 2 หมู่ที่ 11 ตำบลเขาเจียก อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง ดาวน์โหลดเอกสาร
97
21 พ.ค. 2563
50 ประกาศเทศบาลตำบลเขาเจียก เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการอนุรักษ์ป่าชุมชนเพื่อสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว หมู่ที่ 5,6,8,และหมู่ที่ 9 ตำบลเขาเจียก อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง ดาวน์โหลดเอกสาร
95
08 พ.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| 5 |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29