ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
171 ประกาศประมูลจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสลสายโคกแซะ-เหมืองสำหมง หมู่ท่ี 4 ดาวน์โหลดเอกสาร
167
14 ส.ค. 2558
172 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ดาวน์โหลดเอกสาร
183
18 มิ.ย. 2558
173 ประกาศประมูลจ้างโครงการก่อสร้างสะพาน คสล.ข้ามคลองเขาเจียกเชื่อมต่อหมู่ท่ี 1 ตำบลเขาเจียกกับถนนสายเลียบคลองเขาเจียกเขตเทศบาลเมืองพัทลุง ตำบคูหาสวรรค์ อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง (ครั้งที่2) ดาวน์โหลดเอกสาร
167
25 พ.ค. 2558
174 ราคากลางตามแบบ ปปช ดาวน์โหลดเอกสาร
143
25 พ.ค. 2558
175 ประกาศผู้ให้บริการตลาดกลาง ดาวน์โหลดเอกสาร
153
25 มี.ค. 2558
176 ประกาศประมูลจ้างโครงการก่อสร้างสะพาน คสล.ข้ามคลองเขาเจียกเชื่อมต่อหมู่ท่ี 1 ตำบลเขาเจียกกับถนนสายเลียบคลองเขาเจียกเขตเทศบาลเมืองพัทลุง ตำบคูหาสวรรค์ อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง ดาวน์โหลดเอกสาร
147
20 มี.ค. 2558
177 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายโคกแซะ – เหมืองสำหมง หมู่ที่ 4 บ้านป่าไส ดาวน์โหลดเอกสาร
165
08 ธ.ค. 2557
178 กำหนดวันเวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประมูลจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านหัวยาง-บ้านหัวถนน หมู่ท่ี 9 ตำบลเขาเจียก ดาวน์โหลดเอกสาร
155
30 ต.ค. 2557
179 กำหนดวันเวลา สถานที่และเง่ือนไขการประมูล โครงการซ่อมสร้างถนน คสล.สายบ้านหัวยาง หมู่ที่ 8,9 ตำบลเขาเจียก ดาวน์โหลดเอกสาร
150
30 ต.ค. 2557
180 ประกาศสอบราคาซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา จำนวน 88 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
147
09 ก.ค. 2557
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| 18 |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29