ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
241 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาต่อเติมที่ล้างจาน ดาวน์โหลดเอกสาร
311
28 มี.ค. 2556
242 ประกาศสอบราคาโครงการจัดซื้อพร้อมติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) จำนวน 10 ชุด ดาวน์โหลดเอกสาร
481
03 ธ.ค. 2555
243 โครงการขุดลอกเหมืองสายเหมืองใหม่ ช่วง กม. 0+000 - 0+990
475
27 ก.ย. 2555
244 แก้ไขประกาศสอบราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง (วัสดุดินถม) ครั้งที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
422
14 ก.ย. 2555
245 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์กีฬา เครื่องออกกำลังกายชนิดต่าง ๆ จำนวน ๑๒ รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
509
12 ก.ย. 2555
246 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์อื่น เครื่องเล่นสนาม จำนวน ๑ ชุด ดาวน์โหลดเอกสาร
473
12 ก.ย. 2555
247 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างลาน คสล. พร้อมปูแผ่นพื้นบล็อกยางพารา สำหรับปูพื้น เพื่อวางเครื่องเล่นสนาม บริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาเจียก หมู่ที่ ๙ ดาวน์โหลดเอกสาร
480
12 ก.ย. 2555
248 สอบราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง (วัสดุดินถม) จำนวน 2,046.30 ลบ.ม. ดาวน์โหลดเอกสาร
406
07 ก.ย. 2555
249 สอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.สายรอบภูเขาเจียก (ช่วงที่ 1) หมู่ที่ 5, 6 ดาวน์โหลดเอกสาร
373
30 ส.ค. 2555
250 ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงคลองเขาเจียกบริเวณวังมัจฉา หมู่ที่ 6 ดาวน์โหลดเอกสาร
390
21 ก.พ. 2555
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| 25 |26| |27| |28| |29