ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
201 ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายหนองบ่อ – ออกศาลา หมู่ที่ 5 ดาวน์โหลดเอกสาร
197
20 ก.พ. 2557
202 โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล. ชนิดฝารางตื้นริมถนนสายเขาเจียก – โคกม่วง หมู่ที่ 9 ดาวน์โหลดเอกสาร
150
20 ก.พ. 2557
203 ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายหลังสนามกีฬากลางจังหวัดพัทลุง หมู่ที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
171
20 ก.พ. 2557
204 ประกาศผู้ชนะการประมูลจ้างโครงการปรับปรุงถนนหินคลุก สายหนองเลียบ-โคกแชะ-เหมืองสำหมง หมู่ที่ 4 ดาวน์โหลดเอกสาร
271
11 พ.ย. 2556
205 ประกาศผู้ชนะการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการขุดลอกคลองภู่ (ช่วงที่ 1 2 3) หมู่ที่ 2, 3, 4 ดาวน์โหลดเอกสาร
267
11 พ.ย. 2556
206 ประกาศผู้ชนะการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการขุดลอกคลองภู่ ช่วงที่ 4 หมู่ที่ 2, 3, 4, 10 ดาวน์โหลดเอกสาร
273
11 พ.ย. 2556
207 ประกาศผู้ชนะการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการขุดลอกคลองภู่ ช่วงที่ 5 หมู่ที่ 2, 10 ดาวน์โหลดเอกสาร
256
11 พ.ย. 2556
208 ประกาศผู้ชนะการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการขุดลอกคลองภู่ ช่วงที่ 6 หมู่ที่ 2, 10 ดาวน์โหลดเอกสาร
259
11 พ.ย. 2556
209 ประกาศผู้ชนะการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการขุดลอกคลองเขาเจียก หมู่ที่ 1, 5, 6, 8 ดาวน์โหลดเอกสาร
276
11 พ.ย. 2556
210 เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวนประกวดราคาจ้างโครงการขุดลอกคลองภู่ (ช่วงที่1, 2, 3) หมู่ที่ 2, 3, 4 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ดาวน์โหลดเอกสาร
246
17 ต.ค. 2556
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| 21 |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29