ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
51 ประกาศเทศบาลตำบลเขาเจียก เรื่อง ยกเลิกประกาศซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง(รถบรรทุกขยะ) ดาวน์โหลดเอกสาร
89
05 พ.ค. 2563
52 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
111
04 พ.ค. 2563
53 ประกาศเทศบาลตำบลเขาเจียก เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบคลองไสยาง-คลองภู่ หมู่ที่ 2,3และหมู่ที่ 4 ตำบลเขาเจียก(ช่วง กม.0+000-1+930) กว้า ดาวน์โหลดเอกสาร
84
24 เม.ย. 2563
54 ประกาศเทศบาลตำบลเขาเจียก เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์รอบภูเขาเจียก หมู่ที่ 5,6,8 โดยซ่อมสร้างผิวจราจรคสล. ถนนสายรอบภูเขาเจียกและสายเชื่อมต่อ(ช่วงที่1) ดาวน์โหลดเอกสาร
85
24 เม.ย. 2563
55 ประกาศเทศบาลตำบลเขาเจียก เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบคลองไสยาง-คลองภู่ หมู่ที่ 2,3และหมู่ที่ 4 ตำบลเขาเจียก(ช่วง กม.0+000-1+930) กว้าง 7 เมตร ยาว 1,930 เมตร ดาวน์โหลดเอกสาร
92
16 เม.ย. 2563
56 ประกาศเทศบาลตำบลเขาเจียก เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์รอบภูเขาเจียก หมู่ที่ 5,6,8 โดยซ่อมสร้างผิวจราจรคสล. ถนนสายรอบภูเขาเจียกและสายเชื่อมต่อ(ช่วงที่1) ผิวจราจรคสล.ขนาดกว้าง 6ม ดาวน์โหลดเอกสาร
90
16 เม.ย. 2563
57 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
19
15 เม.ย. 2563
58 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
20
15 เม.ย. 2563
59 ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร
95
09 เม.ย. 2563
60 ประกาศเทศบาลตำบลเขาเจียกเรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอประกาศเทศบาลตำบลเขาเจียก เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ ขนาดกว้าง 40 เมตร ยาว 46 เมตร เทศบาลตำบลเขาเจียก หมู่ที่ 4 บ้าน ดาวน์โหลดเอกสาร
97
09 เม.ย. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| 6 |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29