ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
31 ประกาศเทศบาลตำบลเขาเจียก เรื่อง ประชาสัมพันธ์ตรวจรับพัสดุซื้อครุภัณฑ์เรือกำจัดผักตบชวาเเละวัชพืช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
87
27 ต.ค. 2563
32 รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 4 ดาวน์โหลดเอกสาร
122
02 ต.ค. 2563
33 ประกาศเทศบาลตำบลเขาเจียกเรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถบรรทุกขยะ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร
105
28 ส.ค. 2563
34 ประกาศเทศบาลตำบลเขาเจียก เรื่องประชาสัมพันธ์ตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างอาคารศูนบ์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ หมู่ที่ 4 ตำบลเขาเจียก ดาวน์โหลดเอกสาร
61
21 ส.ค. 2563
35 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
99
04 ส.ค. 2563
36 เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
103
24 ก.ค. 2563
37 ประกาศเทศบาลตำบลเขาเจียก เรื่อง ประชาสัมพันธ์ตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างฝายชะลอน้ำคลองไสยาง หมู่ที่ 4 บ้านป่าไส ดาวน์โหลดเอกสาร
66
21 ก.ค. 2563
38 ประกาศเทศบาลตำบลเขาเจียก เรื่อง ประชาสัมพันธ์ตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างฝายบ้านหัวไทร หมู่ที่10 บ้านดอนเค็จ บ้านไสยาง ดาวน์โหลดเอกสาร
68
21 ก.ค. 2563
39 ประกาศ ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถบรรทุกขยะ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร
140
13 ก.ค. 2563
40 ประกาศเทศบาลตำบลเขาเจียก เรื่อง ประชาสัมพันธ์ตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยบ้านนางลาด-หนองบ่อ ซอย2 หมู่ที่11 ตำบลเขาเจียก ดาวน์โหลดเอกสาร
59
13 ก.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| 4 |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29