ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
181 ประกาศสอบราคาซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา จำนวน 88 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
157
10 มิ.ย. 2557
182 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงห้องน้ำอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลเขาเจียก ดาวน์โหลดเอกสาร
189
26 มี.ค. 2557
183 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาเจียก หมู่ที่ 9 ดาวน์โหลดเอกสาร
214
26 มี.ค. 2557
184 ประกาศผู้ชนะการประมูลจ้างโครงการก่อสร้างถนนคสล. สายบ้านดอกปริงตก หมู่ที่ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
220
14 มี.ค. 2557
185 ประกาศผู้ชนะการประมูลจ้างโครงการก่อสร้างถนนคสล. สายวังไทร- เหมืองกลาง หมู่ที่ 4 ดาวน์โหลดเอกสาร
228
14 มี.ค. 2557
186 ประกาศผู้ชนะประมูลจ้างโครงการก่อสร้างถนนคสล. สายหนองบ่อ - ออกศาลา หมู่ที่ 5 ดาวน์โหลดเอกสาร
202
14 มี.ค. 2557
187 ประกาศผู้ชนะการประมูลจ้างโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล.ชนิดฝารางตื้นริมถนนสายเขาเจียก - โคกม่วง หมู่ที่ 9 ดาวน์โหลดเอกสาร
210
14 มี.ค. 2557
188 ประกาศผู้ชนะการประมูลจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายหลังสนามกีฬากลาง หมู่ที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
213
14 มี.ค. 2557
189 ประกาศรายชื่อผู้ค้าที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายวังไทร - เหมืองกลาง หมู่ที่ 4 ดาวน์โหลดเอกสาร
188
12 มี.ค. 2557
190 ประกาศรายชื่อผู้ค้าที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายหนองบ่อ - ออกศาลา หมู่ที่ 5 ดาวน์โหลดเอกสาร
168
12 มี.ค. 2557
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| 19 |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29