ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
161 ประกาศเทศบาลตำบลเขาเจียกเรื่องประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการซ่อมสร้างถนน คสล.สายแยกทางหลวงหมายเลข 41-บ้านดอนเค็จ กม.0+714-1+876 หมู่ท่ี 2,10 ดาวน์โหลดเอกสาร
220
05 พ.ย. 2558
162 ประกาศเทศบาลตำบลเขาเจียก เรื่องกำหนดวันเวลา สถานที่และเงื่อนไขการประมูลจ้าง โครงการซ่อมสร้างถนน คสล.สายแยกทางหลวงหมายเลข 41- บ้านดอนเค็จ กม.0+714-1+876 หมู่ท่ี 2,10 ดาวน์โหลดเอกสาร
206
30 ต.ค. 2558
163 ประการเทศบาลตำบลเขาเจียก ยกเลิกประการสอบราคาติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) ดาวน์โหลดเอกสาร
234
26 ต.ค. 2558
164 ประกาศเทศบาลตำบลเขาเจียก เรื่องแต่งตั้งผู้จัดการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ดาวน์โหลดเอกสาร
241
09 ต.ค. 2558
165 ประประมูลจ้างโครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล้ก สายสามแยกทางหลวงหมายเลข 41- บ้านดอนเค็จ กม.0+714-1+876 s,^jmju 2}10 ดาวน์โหลดเอกสาร
218
09 ต.ค. 2558
166 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล.โคกแซะ-เหมืองสำหมง ม.4 ดาวน์โหลดเอกสาร
232
11 ก.ย. 2558
167 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายดอนปริง-โคกสามชั่ง ม.2 ดาวน์โหลดเอกสาร
223
11 ก.ย. 2558
168 ประกาศคณะกรรมการกรรมการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เรื่องประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายโคกแซะ-เหมืองสำหมง ม.4 ดาวน์โหลดเอกสาร
155
09 ก.ย. 2558
169 ประกาศคณะกรรมการกรรมการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เรื่องประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายดอนปรอง-โคกสามชั่ง ม.2 ดาวน์โหลดเอกสาร
148
09 ก.ย. 2558
170 ประประมูลจ้างจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายดอนปริง-โคกสามชั่ง หมู่ท่ี 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
162
14 ส.ค. 2558
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| 17 |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29