ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
71 ประกาศเทศบาลตำบลเขาเจียก เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ ขนาดกว้าง 40 เมตร ยาว 46 เมตร เทศบาลตำบลเขาเจียก หมู่ที่ 4 บ้านป่าไส ตำบลเขาเจียก อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทล ดาวน์โหลดเอกสาร
86
31 มี.ค. 2563
72 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
90
30 มี.ค. 2563
73 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
83
27 มี.ค. 2563
74 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
20
12 มี.ค. 2563
75 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
83
06 มี.ค. 2563
76 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
88
05 มี.ค. 2563
77 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
84
07 ก.พ. 2563
78 ยกเลิกประกาศประกวดราคา ดาวน์โหลดเอกสาร
155
16 ม.ค. 2563
79 ประกาศเทศบาลตำบลเขาเจียก เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ่อมแซมถนนสายบ้านหนองบ่อ - บ้านออกศาลา หมู่ที่ 1,5 ตำบลเขาเจียก อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง ดาวน์โหลดเอกสาร
88
15 ม.ค. 2563
80 ประกาศเทศบาลตำบลเขาเจียก เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล.ชนิดรางตื้น ซอย2 ถนนสายนางลาด - หนองบ่อ หมู่ที่ 11 ตำบลเขาเจียก อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง ดาวน์โหลดเอกสาร
78
15 ม.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| 8 |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29