ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
271 โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้านสายบ้านประดู่ หมู่ที่ 6
193
25 มี.ค. 2552
272 โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้านสายบ้านปาบ หมู่ที่ 7
189
25 มี.ค. 2552
273 โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้านสายบ้านในล้อม - ป่ายาง หมู่ที่ 9
186
25 มี.ค. 2552
274 สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงห้องภายในที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเขาเจียก ดาวน์โหลดเอกสาร
184
13 มี.ค. 2552
275 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างเสาธงหน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเขาเจียก
185
14 พ.ย. 2551
276 ประกาศสอบราคาซื้อ
188
11 ส.ค. 2551
277 ประกาศสอบราคาจ้าง
193
22 เม.ย. 2551
278 ประกาศสอบราคาจ้าง
204
22 เม.ย. 2551
279 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง 2 ชั้น ภายในหมู่บ้านสายบ้านจัดสรร ม.2 ดาวน์โหลดเอกสาร
183
10 มี.ค. 2551
280 สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนวัสดุคัดเลือก สายบ้านนอก - เหมืองกลาง ม.7 ดาวน์โหลดเอกสาร
179
10 มี.ค. 2551
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| 28 |29