Power By :CJ WORLD.CO.TH
QRCODE : WWW.KHAOJEAK.GO.TH
วันนี้ :
16 คน
เมื่อวาน :
14 คน
เดือนนี้ :
272 คน
เดือนที่แล้ว :
329 คน
ปีนี้ :
1,976 คน
ปีที่แล้ว :
4,913 คน
ทั้งหมด :
21,956 คน
Online: 1 user(s)
IP Address ของคุณคือ 3.235.176.80
เริ่มนับตั้งแต่วันที่ 3 ส.ค..2558
 
วันนี้(วันศุกร์ที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2565) นายไกรวัฒน์ ธรรมเพชร นายกเทศมนตรีตำบลเขาเจียก ได้มอบหมายให้นางสาวนงค์ลักษณ์ แสงขาว หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลเขาเจียก เข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการชมรมผู้สูงอายุตำบลเขาเจียก ณ อาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิต และส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลเขาเจ
วันนี้(วันพฤหัสบดีที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2565) นายไกรวัฒน์ ธรรมเพชร นายกเทศมนตรีตำบลเขาเจียก มอบหมายให้ นายประเสริฐ จันทร์แดง ปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลเขาเจียก ลงพื้นที่ร่วมกับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพัทลุง เพื่อมอบไม้เท้าเลเซอร์พระราชทานแก่ประชาชน
วันนี้(วันพฤหัสบดีที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2565) ไกรวัฒน์ ธรรมเพชร นายกเทศมนตรีตำบลเขาเจียก ได้มอบหมายให้นางศรีสุดา รัตนวิไล นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลเขาเจียก ลงพื้นที่เพื่อให้บริการถอนเงินฝากและรับสมัครสมาชิกธนาคารขยะชุมชน เทศบาลตำบลเขาเจียก ณ ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 2
วันนี้(วันพฤหัสบดีที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2565) นายไกรวัฒน์ ธรรมเพชร นายกเทศมนตรีตำบลเขาเจียก มอบหมายให้ นายถาวร หนูฤทธิ์ รองนายกเทศมนตรีตำบลเขาเจียก พร้อมด้วยผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลเขาเจียก มอบสื่อและอุปกรณ์การเรียนให้เด็กๆและตรวจเยี่ยมความเรียบร้อยของศูนย์เด็กเล็กบ้านเ
วันนี้(วันพุธที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2565) นายไกรวัฒน์ ธรรมเพชร นายกเทศมนตรีตำบลเขาเจียก ได้มอบหมายให้นายนิตย์ หมวดอินทอง ผู้อำนวยการกองช่าง ควบคุมการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน พื้นที่หมู่ที่ 2 , 4 , 5 และหมู่ที่ 6 หากไฟฟ้าสาธารณะถนนสายใดในพื้นที่ตำบลเขาเจียกเกิดกา
วันนี้(วันพุธที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2565) นายไกรวัฒน์ ธรรมเพชร นายกเทศมนตรีตำบลเขาเจียก ได้มอบหมายให้นางศรีสุดา รัตนวิไล นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลเขาเจียก ลงพื้นที่เพื่อให้บริการถอนเงินฝากและรับสมัครสมาชิกธนาคารขยะชุมชน เทศบาลตำบลเขาเจียก ณ ศาลาการเปรียญวัดเขาเจียก อำเ
วันนี้(วันพุธที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2565) นายไกรวัฒน์ ธรรมเพชร นายกเทศมนตรีตำบลเขาเจียก ได้มอบหมายให้นางสาวนงค์ลักษณ์ แสงขาว หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลเขาเจียก ต้อนรับเจ้าหน้าที่จากกรมควบคุมมลพิษ เข้าสำรวจกระบวนการจัดการน้ำเสียและเก็บตัวอย่างน้ำทิ้งจากโรงฆ่าสัตว์เทศบาลตำบลเขาเจี
วันนี้(วันพุธที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2565) นายไกรวัฒน์ ธรรมเพชร นายกเทศมนตรีตำบลเขาเจียก ได้มอบหมายให้นายประเสริฐ จันทร์แดง ปลัดเทศบาล พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลเขาเจียก มอบรถจักรยาน จำนวน 2 คัน เพื่อใช้ในกิจกรรมการออกร้านกาชาด ซึ่งกำหนดจัดงานสมโภชพระพุทธนิรโรคันตรายชัยวัฒ
วันนี้(วันอังคารที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2565) นายไกรวัฒน์ ธรรมเพชร นายกเทศมนตรีตำบลเขาเจียก มอบหมายให้นายสุรศักดิ์ สงแสง หัวหน้าฝ่ายปกครอง และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลเขาเจียก พร้อมด้วย นางนภาพรรณ ศรีลมุล ผอ.รพ.สต.บ้านหัวถนน ลงพื้นที่ตรวจสอบกิจการที่ขอใบอนุญาตกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ร้านวรีบิวตี้
 
 
:::::::::::::::::::::