Power By :CJ WORLD.CO.TH
QRCODE : WWW.KHAOJEAK.GO.TH
วันนี้ :
2 คน
เมื่อวาน :
6 คน
เดือนนี้ :
138 คน
เดือนที่แล้ว :
305 คน
ปีนี้ :
2,670 คน
ปีที่แล้ว :
2,320 คน
ทั้งหมด :
10,700 คน
Online: 1 user(s)
IP Address ของคุณคือ 18.205.60.226
เริ่มนับตั้งแต่วันที่ 3 ส.ค..2558
 
วันนี้(วันศุกร์ที่ 13 ธันวาคม 2562) เวลา 09.00 น. นายไกรวัฒน์ ธรรมเพชร นายกเทศมนตรีตำบลเขาเจียก มอบหมายให้ นายถวัลย์ ไทรงาม นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ และเจ้าหน้าที่เทศบาล ลงพื้นที่สำรวจ และเก็บข้อมูลสภาพบ้านของคนพิการ หมู่ที่ 5,7,8,9 เพื่อของบประมาณจากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพั
วันนี้ (วันพฤหัสบดีที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2562) เวลา 09.30 น.นายไกรวัฒน์ ธรรมเพชร นายกเทศมนตรีตำบลเขาเจียก พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ เข้ารับฟังคำชี้แจงจากนางสาวชุลีกร สันติรัตน์ นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินชำนาญการและนางสาวนวรัตน์ จันทราภิวัฒน์ นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินชำนาญการ เจ้าหน้าที่จากสำนักงานตรวจ
วันนี้(วันจันทร์ที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2562) เวลา 14.00 น.นายไกรวัฒน์ ธรรมเพชร นายกเทศมนตรีตำบลเขาเจียก มอบหมายให้ นายศุภกิจ เส้งสุ้น นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ เข้าร่วมประชุมประจำเดือนธันวาคม ณ. ศาลาอเนกประสงค์หมู่ที่ 5 บ้านออกศาลา ตำบลเขาเจียก อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง เพื่อรับฟังปัญหา ความ
วันนี้(วันอาทิตย์ที่ 8 ธันวาคม 2562) เวลา 09.00 น.นายไกรวัฒน์ ธรรมเพชร นายกเทศมนตรีตำบลเขาเจียก มอบหมายให้ นายนิมิตร มากอินทร์ หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล และเจ้าหน้าที่เทศบาล เข้าร่วมประชุมสัญจร ฝ่ายปกครอง (กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน ) ณ. ศาลาอเนกประสงค์หมู่ที่ 6 บ้านประดู่ ตำบลเขาเจียก อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพ
 
เทศบาลตำบลเขาเจียก
ตำบลเขาเจียก อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง 93000 โทรศัพท์ 0-7467-0520 แฟกซ์ 0-7467-0522
Copyright © 2015 - 2016 WWW.KHAOJEAK.GO.TH : All rights reserved.