Power By :CJ WORLD.CO.TH
QRCODE : WWW.KHAOJEAK.GO.TH
วันนี้ :
1 คน
เมื่อวาน :
10 คน
เดือนนี้ :
347 คน
เดือนที่แล้ว :
362 คน
ปีนี้ :
709 คน
ปีที่แล้ว :
4,221 คน
ทั้งหมด :
15,776 คน
Online: 1 user(s)
IP Address ของคุณคือ 3.235.11.178
เริ่มนับตั้งแต่วันที่ 3 ส.ค..2558
 
วันนี้(วันอังคารที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564) ตั้งแต่เวลา 09.30 น.นายประเสริฐ จันทร์แดง ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลเขาเจียก มอบหมายให้ จ่าเอกกอบชนม์ ด้วงเล็ก หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลเขาเจียก ลงพื้นที่ให้บริการถอนเงินฝากและรับสมัค
วันนี้ (วันอังคารที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564) เวลา 09.30 น.นายประเสริฐ จันทร์แดง ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลเขาเจียก พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลเขาเจียก พร้อมด้วย ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน นางศศิมาภรณ์ กล้าศักดา ผอ.โรงเรียนวัดโคกชะงาย นางนภาพรรณ ศรีลมุล ผอ.รพ.ส
วันนี้(วันจันทร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564) ตั้งแต่เวลา 09.30 น.นายประเสริฐ จันทร์แดง ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลเขาเจียก มอบหมายให้ นางศรีสุดา รัตนวิไล นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลเขาเจียก ลงพื้นที่ให้บริการถอนเงินฝากและรับสมัครสมาชิกธนาคารขยะชุมชนตำบลเขาเจ
วันนี้(วันศุกร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564)นายประเสริฐ จันทร์แดง ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลเขาเจียก มอบหมายให้ จ่าสิบเอกวิทยา ธรรมเพชร เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลเขาเจียก พร้อมด้วย นายสมนึก บัวขวัญ ปลัดอำเภอเมืองพัทลุง และคณะทำงาน ลงพื
วันนี้(วันศุกร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564) ตั้งแต่เวลา 09.30 น.นายประเสริฐ จันทร์แดง ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลเขาเจียก มอบหมายให้ นางศรีสุดา รัตนวิไล นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลเขาเจียก ลงพื้นที่ให้บริการถอนเงินฝากและรับสมัครสมาชิกธนาคารขยะชุมชนตำบลเขาเจี
วันนี้(วันศุกร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564) เวลา 09.30 น. นายประเสริฐ จันทร์แดง ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลเขาเจียก พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่เทศบาล ฝ่ายปกครองนำโดย นายธีรวุฒิ ชูช่วย กำนันตำบลเขาเจียก ผู้ใหญ่บ้าน นางนภาพรรณ ศรีลมุล ผอ.รพ.สต.บ้านหัวถนน ต้อนรับนางมะลิ ว
อัตราภาษีป้าย: อ่าน 29 คน
 
:::::::::::::::::::::