Power By :CJ WORLD.CO.TH
QRCODE : WWW.KHAOJEAK.GO.TH
วันนี้ :
9 คน
เมื่อวาน :
20 คน
เดือนนี้ :
223 คน
เดือนที่แล้ว :
517 คน
ปีนี้ :
3,716 คน
ปีที่แล้ว :
4,221 คน
ทั้งหมด :
18,783 คน
Online: 1 user(s)
IP Address ของคุณคือ 3.236.212.116
เริ่มนับตั้งแต่วันที่ 3 ส.ค..2558
 
วันนี้(วันจันทร์ที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2564) เวลา 10.00 น. นายไกรวัฒน์ ธรรมเพชร นายกเทศมนตรีตำบลเขาเจียก พร้อมด้วยนางนภาพรรณ ศรีลมุล ผอ.รพ.สต.บ้านหัวถนน อสม.ตำบลเขาเจียก นางยินดี จันทร์แก้ว ประธานกองทุนสวัสดิการชุมชน ต.เขาเจียก หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลเขาเจียก ลงพื้นที่ตำบลเขาเจียก
วันนี้(วันพฤหัสบดีที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2564)นายไกรวัฒน์ ธรรมเพชร นายกเทศมนตรีตำบลเขาเจียก ได้มอบหมายให้นายนิตย์ หมวดอินทอง ผู้อำนวยการกองช่าง และเจ้าหน้าที่ กองช่าง จัดทำโครงการขุดลอกคูระบายน้ำสายป่าห้าม หมู่ที่ 1 ต.เขาเจียก อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง เพื่อกำจัดวัชพืชและสิ่งกีดขวางทางการระบายน้ำและเตรียมก
วันนี้(วันพฤหัสบดีที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2564) เวลา 09.00 น. นายไกรวัฒน์ ธรรมเพชร นายกเทศมนตรีตำบลเขาเจียก มอบหมายให้นายประเสริฐ จันทร์แดง ปลัดเทศบาล พร้อมด้วยคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาเจียก หัวหน้าส่วนราชการ คณะครูผู้ดูแลเด็ก และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลเขาเจียก ลงพื้นที่ตำบลเขาเจียก อำเภอเมือง
วันนี้(วันพุธที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2564) เวลา 13.00 น.นายไกรวัฒน์ ธรรมเพชร นายกเทศมนตรีตำบลเขาเจียก มอบหมายให้นายสุรศักดิ์ สงแสง หัวหน้าฝ่ายปกครอง พร้อมด้วยนางนภาพรรณ ศรีลมุล ผอ.รพ.สต.บ้านหัวถนน และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลเขาเจียก ลงพื้นที่ตรวจสอบกิจการที่ขอรับใบอนุญาตกิจการสถานที่จำหน่ายอาหาร ร้านข้าว
วันนี้ (วันพุธที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2564) เวลา 10.30 น. นายไกรวัฒน์ ธรรมเพชร นายกเทศมนตรีตำบลเขาเจียก มอบหมายให้ นางศิริกานต์ จันทร์รัตน์ ผู้อำนวยการกองการศึกษา เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาเจียก เพื่อแจ้งการหมดวาระของคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาเจียก และแต่งตั้งป
วันนี้(วันพฤหัสบดีที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2564) เวลา 13.30 น.นายไกรวัฒน์ ธรรมเพชร นายกเทศมนตรีตำบลเขาเจียก พร้อมด้วย ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่เทศบาล ร่วมต้อนรับ พ.อ. พิชิต โชติแก้ว รอง ผอ.รมน.จังหวัดพัทลุง ซึ่งเป็นประธานในการมอบถุงยังชีพ ตามการปรับแผนการดำเนินการให้ส
 
อัตราภาษีป้าย: อ่าน 113 คน
 
:::::::::::::::::::::