Power By :CJ WORLD.CO.TH
QRCODE : WWW.KHAOJEAK.GO.TH
วันนี้ :
8 คน
เมื่อวาน :
24 คน
เดือนนี้ :
284 คน
เดือนที่แล้ว :
284 คน
ปีนี้ :
284 คน
ปีที่แล้ว :
2,816 คน
ทั้งหมด :
11,130 คน
Online: 1 user(s)
IP Address ของคุณคือ 34.229.131.116
เริ่มนับตั้งแต่วันที่ 3 ส.ค..2558
 
วันนี้ (วันศุกร์ที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2563) เวลา 09.00 น. นายไกรวัฒน์ ธรรมเพชร นายกเทศมนตรีตำบลเขาเจียก ได้มอบหมายให้ นายวทัญญู หนูเกื้อ ผู้ช่วยนายช่างโยธา ควบคุมการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน พื้นที่ หมู่ที่ 1 บ้านป่าห้าม และหมู่ที่ 4 บ้านป่าไส หากไฟฟ้าสาธารณ
วันนี้ (วันอังคารที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2563) เวลา 09.00 น.นายไกรวัฒน์ ธรรมเพชร นายกเทศมนตรีตำบลเขาเจียก มอบหมายให้ นายถาวร หนูฤทธิ์ รองนายกเทศมนตรีฯ และเจ้าหน้าที่เทศบาล เข้าร่วมประชุมประจำเดือนมกราคมเพื่อรับฟังปัญหาความต้องการของประชาชน และรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับ (ร่าง) เทศบัญญัติฯ เรื่อง การควบคุม