Power By :CJ WORLD.CO.TH
QRCODE : WWW.KHAOJEAK.GO.TH
วันนี้ :
1 คน
เมื่อวาน :
13 คน
เดือนนี้ :
209 คน
เดือนที่แล้ว :
640 คน
ปีนี้ :
1,581 คน
ปีที่แล้ว :
4,221 คน
ทั้งหมด :
16,648 คน
Online: 1 user(s)
IP Address ของคุณคือ 3.236.228.250
เริ่มนับตั้งแต่วันที่ 3 ส.ค..2558
 
วันนี้ (วันศุกร์ที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2564) เวลา 10.00 น.นายประเสริฐ จันทร์แดง ปลัดเทศบาลปฎิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลเขาเจียก มอบหมายให้ จ่าเอกกอบชนม์ ด้วงเล็ก หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่เทศบาล ประธานชมรมผู้สูงอายุตำบลเขาเจียก นำ
วันนี้(วันศุกร์ที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2564) เวลา 08.30 น.นายประเสริฐ จันทร์แดง ปลัดเทศบาล ปฎิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรี ตำบลเขาเจียก มอบหมายให้นางศิริกานต์ จันทร์รัตน์ ผู้อำนวยการกองการศึกษา คณะครูผู้ดูแลเด็ก และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลเขาเจียก จัดกิจกรรมวันปีใหม่ไทย รดน้ำขอพรผู้สูงอายุ โดยมีนายธีรวุฒิ
วันนี้(วันพฤหัสบดีที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2564) เวลา 09.00 น.นายประเสริฐ จันทร์แดง ปลัดเทศบาล ปฎิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรี ตำบลเขาเจียก มอบหมายให้จ่าสิบเอกวิทยา ธรรมเพชร เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลเขาเจียก เข้าร่วมประชุมฝ่ายปกครองตำบลเขาเจียก ประจำเดือนเมษาย
วันนี้(วันพุธที่ 7 เมษายน 2564) นายประเสริฐ จันทร์แดง ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลเขาเจียก มอบหมายให้ จ่าเอกกอบชนม์ ด้วงเล็ก หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล และเจ้าหน้าที่เทศบาล ตำบลเขาเจียก ลงพื้นที่สำรวจและรณรงค์การคัดแยกขยะชุมชนตำบลเขาเจียก ตำบลเขาเจียก อ
วันนี้(วันพุธที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2564) นายประเสริฐ จันทร์แดง ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลเขาเจียก มอบหมายให้นายสุรศักดิ์ สงแสง หัวหน้าฝ่ายปกครอง และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลเขาเจียก รับน้ำดิ่มและสิ่งของ เพื่อไว้บริการประชาชน ณ จุดบริการประชาชนช่วง 7 วันอันตราย ช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี 2564 จากห้า
วันนี้(วันจันทร์ที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2564) เวลา 08.30 น.นายประเสริฐ จันทร์แดง ปลัดเทศบาล พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลเขาเจียก ร่วมต้อนรับคณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนวัดรัตนวราราม อ.บางแก้ว จ.พัทลุงจำนวน5คันรถบัสโรงเรียนวัดควนกุฎ1คันรถบัสและโรงเรียนวัดนาท่อม1คันรถบัส ที่มาชมสว
อัตราภาษีป้าย: อ่าน 40 คน
 
:::::::::::::::::::::