Power By :CJ WORLD.CO.TH
QRCODE : WWW.KHAOJEAK.GO.TH
วันนี้ :
3 คน
เมื่อวาน :
8 คน
เดือนนี้ :
265 คน
เดือนที่แล้ว :
402 คน
ปีนี้ :
4,160 คน
ปีที่แล้ว :
4,221 คน
ทั้งหมด :
19,227 คน
Online: 1 user(s)
IP Address ของคุณคือ 3.234.211.61
เริ่มนับตั้งแต่วันที่ 3 ส.ค..2558
 
วันนี้ (วันพฤหัสบดี ที่ 21 ตุลาคม 2564)นายไกรวัฒน์ ธรรมเพชร นายกเทศมนตรีตำบลเขาเจียก ได้มอบหมายให้ นายนิตย์ หมวดอินทอง ผู้อำนวยการกองช่าง และเจ้าหน้าที่กองช่าง จัดทำโครงการขุดลอกคลองยาง หมู่ที่ 11 บ้านนาชด ตำบลเขาเจียก เพื่อกำจัดวัชพืชและสิ่งกีดขวางทางการระบายน้ำและเตรียมการแก้ไขปัญหา น้ำท่วม ให
วันนี้(วันพฤหัสบดีที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2564) นายไกรวัฒน์ ธรรมเพชร นายกเทศมนตรีตำบลเขาเจียก มอบหมายให้ นายถวัลย์ ไทรงาม นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ พร้อมด้วย สมาชิกกลุ่มเลี้ยงผึ้งโพรงตำบลเขาเจียก ลงพื้นที่เพื่อติดตามประเมินผลการดำเนินงานของกลุ่มเลี้ยงผึ้งโพรง และแลกเปลี่ยนเรียนรู้กลวิธีที่นำไปสู่ความส
วันนี้(วันพฤหัสบดีที่ 21 ตุลาคม 2564) นายไกรวัฒน์ ธรรมเพชร นายกเทศมนตรีตำบลเขาเจียก มอบหมายให้นางศิริกานต์ จันทร์รัตน์ ผู้อำนวยการกองการศึกษา พร้อมด้วยคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาเจียก หัวหน้าส่วนราชการ คณะครูผู้ดูแลเด็ก และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลเขาเจียก ลงพื้นที่ตำบลเขาเจียก อำเภอเมืองพัทล
วันนี้(วันพุธที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2564) นายไกรวัฒน์ ธรรมเพชร นายกเทศมนตรีตำบลเขาเจียก ประธานที่ประชุมเพื่อพิจารณาโครงการบริหารจัดการจัดทำการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลเขาเจียก ประจำปีงบประมาณ 2565 และโครงการเขาเจียกร่วมใจป้องกันไข้เลือดออก โดยมีคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลเขาเจี
 
อัตราภาษีป้าย: อ่าน 126 คน
 
:::::::::::::::::::::