Power By :CJ WORLD.CO.TH
QRCODE : WWW.KHAOJEAK.GO.TH
วันนี้ :
2 คน
เมื่อวาน :
19 คน
เดือนนี้ :
298 คน
เดือนที่แล้ว :
344 คน
ปีนี้ :
2,465 คน
ปีที่แล้ว :
4,221 คน
ทั้งหมด :
17,532 คน
Online: 1 user(s)
IP Address ของคุณคือ 3.236.98.69
เริ่มนับตั้งแต่วันที่ 3 ส.ค..2558
 
วันนี้(วันจันทร์ที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2564) เวลา 10.00 น.นายไกรวัฒน์ ธรรมเพชร นายกเทศมนตรีตำบลเขาเจียก ได้มอบหมายให้ จ่าเอกกอบชนม์ ด้วงเล็ก หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลเขาเจียก เข้าร่วมประชุมฝ่ายปกครองตำบลเขาเจียก ประจำเดือนมิถุนายน เพื่อชี้แจง
วันนี้(วันจันทร์ที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2564) นายไกรวัฒน์ ธรรมเพชร นายกเทศมนตรีตำบลเขาเจียก ได้มอบหมายให้ นายนิตย์ หมวดอินทอง ผู้อำนวยการกองช่าง และเจ้าหน้าที่ กองช่าง จัดทำโครงการขุดลอกคูระบายน้ำสายถนนเขาเจียก-โคกม่วง หมู่ที่ 2 ต.เขาเจียก อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง เพื่อกำจัดวัชพืชและสิ่งกีดขวางทางการระบา
วันนี้(วันศุกร์ที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2564) นายไกรวัฒน์ ธรรมเพชร นายกเทศมนตรีตำบลเขาเจียก ได้มอบหมายให้ นายนิตย์ หมวดอินทอง ผู้อำนวยการกองช่าง และเจ้าหน้าที่ กองช่าง จัดทำโครงการขุดลอกคูระบายน้ำสายส้มตรีด หมู่ที่ 1 -หมู่ที่ 8 ต.เขาเจียก อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง เพื่อกำจัดวัชพืชและสิ่งกีดขวางทางการระ
วันนี้(วันศุกร์ที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2564) เวลา 09.00 น. นายไกรวัฒน์ ธรรมเพชร นายกเทศมนตรีตำบลเขาเจียก ได้มอบหมายให้นายประเสริฐ จันทร์แดง ปลัดเทศบาล เป็นประธานที่ประชุมแนวทางปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริม หรือสนับสนุน(ฉบับที่2) พ.ศ.2563 โดยมีหัวหน
วันนี้(วันพฤหัสบดีที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2564) นายไกรวัฒน์ ธรรมเพชร นายกเทศมนตรีตำบลเขาเจียก ได้มอบหมายให้ นายนิตย์ หมวดอินทอง ผู้อำนวยการกองช่าง และเจ้าหน้าที่ กองช่าง จัดทำโครงการขุดลอกเหมืองส่งน้ำสายคลองเขาเจียก – หลังสนามกีฬา หมู่ที่ 1 ต.เขาเจียก อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง เพื่อกำจัดวัชพืชและสิ่งกีด
อัตราภาษีป้าย: อ่าน 74 คน
 
:::::::::::::::::::::