ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ขยายเวลาประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.๓) ดาวน์โหลดเอกสาร
25
08 เม.ย. 2563
2 ประกาศเทศบาลตำบลเขาเจียก เรื่อง มาตรการป้องกันการรับสินบน ดาวน์โหลดเอกสาร
24
12 มี.ค. 2563
3 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
22
25 ก.พ. 2563
4 ประกาศเทศบาลตำบลเขาเจียก เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลเขาเจียก ดาวน์โหลดเอกสาร
37
27 ม.ค. 2563
5 ประชาสัมพันธ์ ด้วยเทศบาลตำบลเขาเจียก มีความประสงค์จะดำเนินการออกเทศบัญญัติเทศบาลตำบลเขาเจียก เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสัตว์ เพื่อป้องกันอันตรายจากเชื้อโรคที่เกิดจากสัตว์ และป้องกันไม่ให้ ดาวน์โหลดเอกสาร
38
10 ม.ค. 2563
6 ประกาศเทศบาลตำบลเขาเจียก ดาวน์โหลดเอกสาร
46
03 ม.ค. 2563
7 ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
38
09 ธ.ค. 2562
8 ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
49
27 พ.ย. 2562
9 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
39
11 ต.ค. 2562
10 ประกาศเทศบาลเขาเจียกเรื่องแจ้งผลการทอดตลาด ดาวน์โหลดเอกสาร
34
30 ก.ย. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14