ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประชาสัมพันธ์ ด้วยเทศบาลตำบลเขาเจียก มีความประสงค์จะดำเนินการออกเทศบัญญัติเทศบาลตำบลเขาเจียก เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสัตว์ เพื่อป้องกันอันตรายจากเชื้อโรคที่เกิดจากสัตว์ และป้องกันไม่ให้ ดาวน์โหลดเอกสาร
11
10 ม.ค. 2563
2 ประกาศเทศบาลตำบลเขาเจียก ดาวน์โหลดเอกสาร
14
03 ม.ค. 2563
3 ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
12
09 ธ.ค. 2562
4 ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
23
27 พ.ย. 2562
5 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
13
11 ต.ค. 2562
6 ประกาศเทศบาลเขาเจียกเรื่องแจ้งผลการทอดตลาด ดาวน์โหลดเอกสาร
12
30 ก.ย. 2562
7 พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
22
04 ก.ย. 2562
8 โครงการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ ประจำปี พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
36
18 เม.ย. 2562
9 การยื่นแบบการชำระเงินค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย และภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
21
04 ม.ค. 2562
10 ประกาศเทศบาลตำบลเขาเจียก เรื่อง การจัดทำแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
27
10 ต.ค. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14