ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
4
11 ต.ค. 2562
2 ประกาศเทศบาลเขาเจียกเรื่องแจ้งผลการทอดตลาด ดาวน์โหลดเอกสาร
4
30 ก.ย. 2562
3 พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
13
04 ก.ย. 2562
4 โครงการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ ประจำปี พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
19
18 เม.ย. 2562
5 การยื่นแบบการชำระเงินค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย และภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
14
04 ม.ค. 2562
6 ประกาศเทศบาลตำบลเขาเจียก เรื่อง การจัดทำแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
19
10 ต.ค. 2561
7 ประกาศเทศบาลตำบลเขาเจียก เรื่อง แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
18
08 ต.ค. 2561
8 ประกาศเทศบาลตำบลเขาเจียก เรื่องการจัดทำแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (ฉบับเพิ่มเติมครั้งที่3) ดาวน์โหลดเอกสาร
17
31 ส.ค. 2561
9 ประชาสัมพันธ์การจ่ายเบี้ยยังชีพฯ ดาวน์โหลดเอกสาร
36
05 ม.ค. 2561
10 ประกาศเทศบาลตำบลเขาเจียก เรื่อง แจ้งผลการขายทอดตลาด ดาวน์โหลดเอกสาร
61
26 ธ.ค. 2560
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14
เทศบาลตำบลเขาเจียก
ตำบลเขาเจียก อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง 93000 โทรศัพท์ 0-7467-0520 แฟกซ์ 0-7467-0522
Copyright © 2015 - 2016 WWW.KHAOJEAK.GO.TH : All rights reserved.