ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 แอปพลิเคชั่น "กฎหมาย ป.ป.ช. มาตรา 100 และมาตรา 103" ดาวน์โหลดเอกสาร
21
03 ก.ย. 2563
2 เทศบัญญัติเทศบาลตำบลเขาเจียก เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
25
13 ส.ค. 2563
3 ขยายเวลาประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.๓) ดาวน์โหลดเอกสาร
72
08 เม.ย. 2563
4 ประกาศเทศบาลตำบลเขาเจียก เรื่อง มาตรการป้องกันการรับสินบน ดาวน์โหลดเอกสาร
51
12 มี.ค. 2563
5 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
52
25 ก.พ. 2563
6 ประกาศเทศบาลตำบลเขาเจียก เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลเขาเจียก ดาวน์โหลดเอกสาร
80
27 ม.ค. 2563
7 ประชาสัมพันธ์ ด้วยเทศบาลตำบลเขาเจียก มีความประสงค์จะดำเนินการออกเทศบัญญัติเทศบาลตำบลเขาเจียก เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสัตว์ เพื่อป้องกันอันตรายจากเชื้อโรคที่เกิดจากสัตว์ และป้องกันไม่ให้ ดาวน์โหลดเอกสาร
71
10 ม.ค. 2563
8 ประกาศเทศบาลตำบลเขาเจียก ดาวน์โหลดเอกสาร
78
03 ม.ค. 2563
9 ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
73
09 ธ.ค. 2562
10 ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
79
27 พ.ย. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15