ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ขอแจ้งประชาสัมพันธ์กฎบัตรการตรวจสอบภายใน ดาวน์โหลดเอกสาร
26
06 ม.ค. 2565
2 📣📣ประชาสัมพันธ์ : ประกาศเทศบาลตำบลเขาเจียก เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับ (ร่าง) เทศบัญญัติเทศบาลตำบลเขาเจียก เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. …. ดาวน์โหลดเอกสาร
38
17 ธ.ค. 2564
3 ประกาศเทศบาลตำบลเขาเจียก เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตเทศบาลตำบลเขาเจียก อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง ประจำปี พ.ศ. 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
46
23 พ.ย. 2564
4 ชุดความรู้เลือกตั้ง อบต. ดาวน์โหลดเอกสาร
49
16 พ.ย. 2564
5 แต่งตั้งเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงราชการ ดาวน์โหลดเอกสาร
53
01 ต.ค. 2564
6 ความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี ดาวน์โหลดเอกสาร
155
12 มี.ค. 2564
7 คู่มือประชาชนเลือกตั้งเทศบาล ดาวน์โหลดเอกสาร
145
12 มี.ค. 2564
8 คู่มือรับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น ดาวน์โหลดเอกสาร
134
12 มี.ค. 2564
9 ประชาสัมพันธ์ ชุดข้อมูลความรู้การเลือกตั้งเทศบาล ในวันอาทิตย์ที่ 28 มีนาคม 2564 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 1 คู่มือประชาชน ชุด เลือกตั้งเทศบาล 2 คู่มือการรับสมัครรับเลือกตั้ง สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหา ดาวน์โหลดเอกสาร
140
03 ก.พ. 2564
10 ประกาศเทศบาลตำบลเขาเจียก เรื่องราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ประจำปี พ.ศ. 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
160
29 ม.ค. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18