ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 รับโอนพนักงานเทศบาลตำแหน่งนายช่างโยธา ปง./ชง. และนายช่างเขียนแบบ ปง./ชง. ดาวน์โหลดเอกสาร
118
30 ต.ค. 2563
2 รับโอนพนักงานเทศบาล ดาวน์โหลดเอกสาร
143
25 ส.ค. 2563
3 รับโอนพนักงานเทศบาลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร ดาวน์โหลดเอกสาร
149
06 ส.ค. 2563
4 รับโอนพนักงานเทศบาล ดาวน์โหลดเอกสาร
137
29 ก.ค. 2563
5 รับโอนพนักงานเทศบาลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร ดาวน์โหลดเอกสาร
82
29 ก.ค. 2563
6 รับโอนพนักงานเทศบาล ดาวน์โหลดเอกสาร
88
09 ก.ค. 2563
7 รับโอนพนักงานเทศบาลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร ดาวน์โหลดเอกสาร
98
02 ก.ค. 2563
8 มอบอำนาจให้รองนายกเทศมนตรีตำบลเขาเจียก ปฏิบัติราชการแทนนายกเทศมนตรีตำบลเขาเจียก ดาวน์โหลดเอกสาร
25
14 พ.ย. 2562
9 เทศบาลตำบลเขาเจียก มีความประสงค์รับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่น
459
26 ก.พ. 2558
10 รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ดาวน์โหลดเอกสาร
1782
04 ต.ค. 2554
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2