ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประชาสัมพันธ์รับโอนพนักงานเทศบาลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร ดาวน์โหลดเอกสาร
87
16 มี.ค. 2565
2 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลเขาเจียก ดาวน์โหลดเอกสาร
266
19 ก.ค. 2564
3 รับโอนพนักงานเทศบาลตำแหน่งนายช่างโยธา ปง./ชง. และนายช่างเขียนแบบ ปง./ชง. ดาวน์โหลดเอกสาร
336
30 ต.ค. 2563
4 รับโอนพนักงานเทศบาล ดาวน์โหลดเอกสาร
366
25 ส.ค. 2563
5 รับโอนพนักงานเทศบาลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร ดาวน์โหลดเอกสาร
369
06 ส.ค. 2563
6 รับโอนพนักงานเทศบาล ดาวน์โหลดเอกสาร
372
29 ก.ค. 2563
7 รับโอนพนักงานเทศบาลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร ดาวน์โหลดเอกสาร
278
29 ก.ค. 2563
8 รับโอนพนักงานเทศบาล ดาวน์โหลดเอกสาร
286
09 ก.ค. 2563
9 รับโอนพนักงานเทศบาลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร ดาวน์โหลดเอกสาร
262
02 ก.ค. 2563
10 มอบอำนาจให้รองนายกเทศมนตรีตำบลเขาเจียก ปฏิบัติราชการแทนนายกเทศมนตรีตำบลเขาเจียก ดาวน์โหลดเอกสาร
185
14 พ.ย. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2