ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 รับโอนพนักงานเทศบาล ดาวน์โหลดเอกสาร
1
29 ก.ค. 2563
2 รับโอนพนักงานเทศบาลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร ดาวน์โหลดเอกสาร
1
29 ก.ค. 2563
3 รับโอนพนักงานเทศบาล ดาวน์โหลดเอกสาร
5
09 ก.ค. 2563
4 รับโอนพนักงานเทศบาลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร ดาวน์โหลดเอกสาร
4
02 ก.ค. 2563
5 เทศบาลตำบลเขาเจียก มีความประสงค์รับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่น
396
26 ก.พ. 2558
6 รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ดาวน์โหลดเอกสาร
1677
04 ต.ค. 2554
7 รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ดาวน์โหลดเอกสาร
1462
30 ส.ค. 2554
8 ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้นสำหรับตำแหน่งผู้บริหาร ดาวน์โหลดเอกสาร
1690
01 มิ.ย. 2553
9 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ดาวน์โหลดเอกสาร
981
12 พ.ค. 2553
10 รับสมัครคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้นสำหรับตำแหน่งผู้บริหาร ดาวน์โหลดเอกสาร
1132
12 เม.ย. 2553
 
กำลังแสดงหน้า : 1