ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 รับโอนพนักงานเทศบาล ดาวน์โหลดเอกสาร
26
25 ส.ค. 2563
2 รับโอนพนักงานเทศบาลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร ดาวน์โหลดเอกสาร
35
06 ส.ค. 2563
3 รับโอนพนักงานเทศบาล ดาวน์โหลดเอกสาร
22
29 ก.ค. 2563
4 รับโอนพนักงานเทศบาลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร ดาวน์โหลดเอกสาร
22
29 ก.ค. 2563
5 รับโอนพนักงานเทศบาล ดาวน์โหลดเอกสาร
19
09 ก.ค. 2563
6 รับโอนพนักงานเทศบาลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร ดาวน์โหลดเอกสาร
28
02 ก.ค. 2563
7 เทศบาลตำบลเขาเจียก มีความประสงค์รับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่น
411
26 ก.พ. 2558
8 รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ดาวน์โหลดเอกสาร
1695
04 ต.ค. 2554
9 รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ดาวน์โหลดเอกสาร
1476
30 ส.ค. 2554
10 ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้นสำหรับตำแหน่งผู้บริหาร ดาวน์โหลดเอกสาร
1852
01 มิ.ย. 2553
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2