วีดีโอ
 
แลต๊ะแลใต้
   
ทต.เขาเจียก
   
แห่เทียน ทต.เขาเจียก
   
เทศบาลตำบลเขาเจียก23
   
เทศบาลตำบลเขาเจียก
ตำบลเขาเจียก อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง 93000 โทรศัพท์ 0-7467-0520 แฟกซ์ 0-7467-0522
Copyright © 2015 - 2016 WWW.KHAOJEAK.GO.TH : All rights reserved.