ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 การโอนใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน ดาวน์โหลดเอกสาร
69
21 ก.ค. 2558
2 การต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน ดาวน์โหลดเอกสาร
58
21 ก.ค. 2558
3 การจดทะเบียนพาณิชย์ (จัดตั้งใหม๋) บุคคลธรรมดา ดาวน์โหลดเอกสาร
53
21 ก.ค. 2558
4 การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกกิจการพาณิชยกืจ) บุคคลธรรมดา ดาวน์โหลดเอกสาร
60
21 ก.ค. 2558
5 การขออนุญาตทำการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง ดาวน์โหลดเอกสาร
55
21 ก.ค. 2558
6 การขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดาวน์โหลดเอกสาร
60
21 ก.ค. 2558
7 การขอใบรับรองการก่อสร้างดัดแปลงหรือเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา-32 ดาวน์โหลดเอกสาร
57
21 ก.ค. 2558
8 การขอเปลี่ยนผู้ควบคุมงาน ดาวน์โหลดเอกสาร
50
21 ก.ค. 2558
9 การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา-21 ดาวน์โหลดเอกสาร
66
21 ก.ค. 2558
10 การขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร ดาวน์โหลดเอกสาร
53
21 ก.ค. 2558
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5
เทศบาลตำบลเขาเจียก
ตำบลเขาเจียก อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง 93000 โทรศัพท์ 0-7467-0520 แฟกซ์ 0-7467-0522
Copyright © 2015 - 2016 WWW.KHAOJEAK.GO.TH : All rights reserved.