ข่าวสาร
งานสปสช-สุขภาพจิต
เรื่อง : โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ปี 2552
  รายละเอียด : กองทุนระบบหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลเขาเจียก ร่วมกับสถานีอนามัยบ้านหัวถนน โรงเรียนวัดโคกชะงาย ได้ดำเนินโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลดอัตราการป่วยของโรคไข้เลือดออก ลดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ให้ประชาชนเกิดความตระหนักและดำเนินการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก โดยประชาชนมีส่วนร่วม
 
ประกาศเมื่อวันที่ 10 กันยายน 2552  :: จำนวนผู้อ่าน 1249 คน