ข่าวสาร
งานสปสช-สุขภาพจิต
เรื่อง : โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ปี 2552
  รายละเอียด : กองทุนระบบหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลเขาเจียก ร่วมกับสถานีอนามัยบ้านหัวถนน โรงเรียนวัดโคกชะงาย ได้ดำเนินโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลดอัตราการป่วยของโรคไข้เลือดออก ลดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ให้ประชาชนเกิดความตระหนักและดำเนินการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก โดยประชาชนมีส่วนร่วม
 
ประกาศเมื่อวันที่ 10 กันยายน 2552  :: จำนวนผู้อ่าน 873 คน   
 
เทศบาลตำบลเขาเจียก
ตำบลเขาเจียก อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง 93000 โทรศัพท์ 0-7467-0520 แฟกซ์ 0-7467-0522
Copyright © 2015 - 2016 WWW.KHAOJEAK.GO.TH : All rights reserved.