ข่าวสาร
งานสปสช-สุขภาพจิต
เรื่อง : โครงการเสริมสร้างโภชนาการเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาเจียก ปี 2552
  รายละเอียด : กองทุนระบบหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลเขาเจียก ได้ดำเนินโครงการเสริมสร้างโภชนาการเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาเจียก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เด็กเล็กได้รับสารอาหารที่มีคุณค่าตามหลักโภชนาการ ส่งเสริมสุขภาพ ลดปัญหาการขาดสารอาหาร อันส่งผลต่อพัฒนาการที่เหมาะสมตามวัยทั้งด้านร่างกายและจิตใจ
 
ประกาศเมื่อวันที่ 10 กันยายน 2552  :: จำนวนผู้อ่าน 845 คน   
 
เทศบาลตำบลเขาเจียก
ตำบลเขาเจียก อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง 93000 โทรศัพท์ 0-7467-0520 แฟกซ์ 0-7467-0522
Copyright © 2015 - 2016 WWW.KHAOJEAK.GO.TH : All rights reserved.