ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
161 การดำเนินงานกองทุนระบบหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น ดาวน์โหลดเอกสาร
503
21 ก.ค. 2551
162 โครงการที่อบต.ดำเนินการในปี 2551(โครงการลอยกระทง)
330
21 ก.ค. 2551
163 โครงการพัทลุงท้องถิ่นพัฒนา ต้านภัยยาเสพติด
275
21 ก.ค. 2551
164 โครงการที่ อบต.ดำเนินการในปี 2551(โครงการ หมู่บ้านร่วมใจ เด็กเยาวชนสดใส ห่างไกลยาเสพติด)
321
10 ก.ค. 2551
165 โครงการที่ อบต ดำเนินการในปี2551 (โครงการวันสตรีสากล)
1009
05 ก.ค. 2551
166 รายชื่อผู้ชำระภาษีต่าง ๆ ประจำปี 2551 ดาวน์โหลดเอกสาร
2252
22 พ.ค. 2551
167 อสม. ดีเด่นระดับประเทศ สาขาสุขภาพจิตในชุมชน ประจำปี 2551
603
05 พ.ค. 2551
168 รายงานผลการก่อสร้างอาคารที่ทำการ อบต. ดาวน์โหลดเอกสาร
277
17 มี.ค. 2551
169 กระบวนงานบริการตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาเจียกเพื่อลดระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชน ดาวน์โหลดเอกสาร
314
03 เม.ย. 2550
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| 17