ข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและคนพิการ ปี 2556
  รายละเอียด : เทศบาลตำบลเขาเจียก  ได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยยังชีพความพิการประจำปี พ.ศ.2556  เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2555  โดยจะเริ่มรับเงินตั้งแต่ เดือนตุลาคม 2555  เป็นต้นไป   โดยสมารถตรวจสอบรายชื่อได้ตามเอกสารที่แนบมาด้วยนี้
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 21 มกราคม. 2555  :: จำนวนผู้อ่าน 293 คน